Cargo Center Billund – Observationer, findings og next step…

15., 21. & 25. marts 2019

15. marts: En morgenfrisk tur i Billund luft med observartioner på ankomsk af fly fra DHL, TNT og UPS. En frisk og blæsende morgen, som startede kl. 4.00 på kontoret. Kl. 4.30 klar på pladsen, hvor der var rig lejlighed til at se fly ankomme, blive håndteret og tømt, således bilerne kunne sendes ud på landevejen. Kl. 8.00 var det hele slut – kold og med mange notater.
21. marts: Møder ind kl. 18.00, starter på kontoret og derefter samme opgave som ovenfor med masser af observartioner på DHL, TNT, UPS og Türkish Airlines på rampen og i Terminalen. Klargøring, modtagelse af gods, læsning af fly samt afgang af fly – afsluttende med kontor opgaver for at færdiggøre flyet og samle informationer til flyselskaberne. Det hele er fædigt kl. 23.15. Igen en frisk, men dejlig aften, hvor varmt tøj var på sin plads.
25. marts: Opsamling i Billund – findings og muligheder for justeringer på operationen, samt afklaring af next step i henhold til opgaven Prof. Handling, hvor øvrige områder skal inkluderes i april måned og den røde tråd skal dannes og etableres sammen med fly operationen.
En spændende opgave vi her er en del af.