Måned: februar 2017

Nyt land, ny kunde, nye opgaver…. Slovakiet kalder!

21. februar 2017

Slovakiet kalder og virksomheden hedder Polnovakia Agrar. En virksomhed med 300 ansatte, dyrker 7500 Ha jord, producerer 150.000 slagtesvin, med et mål om at nå 450.000 om få år, producerer 50 millioner æg og har 2 egne foderfabrikker, som forsyner deres enheder med foder.
Virksomheden har en dansk ejerkreds og drives af en dansker ved roret i Slovakiet.
Vi havde et par møder, fik lavet et tilbud og er nu meget glade for at have fået første opgave med at få efterset og effektiviseret deres 2 foderfabrikker med start i april – de første spæde Lean skridt for Polnovakia Agrar.
Vi ser frem til at løse opgaven, og håber på et længerevarende kundeforhold, når de første resultater begynder at vise sig.

Torben Clausen i mål med 5S aktion

23. februar 2017

 

Torben Clausen A/S er kommet godt i mål med initiativet omkring orden og ryddelighed og de seneste uger har de rykket meget på plads, og hele området og hallerne fremstår nu super flotte. Der er indarbejdet en fast rutine for den ugentlige audit af områderne via et standard opfølgningsskema og en oversigtsmappe med tydelige billeder af hvordan virksomheden ønsker det skal se ud.

Virksomheden har haft flere gæster på visit i det nye år, og der har været meget positive kommentarer fra gæsterne om hvordan virksomheden fremstår, noget alle kan være mega stolte over.
Billeder giver indblik i at alt nu har fået faste pladser – man får nemlig aldrig en ny chance til at give et godt første indtryk.

IMG_1097 IMG_1103 IMG_1084 IMG_1093

 

Svenska Foder Optilab – Kaizen Blitz

7. – 8. februar 2017

 

2 lange og intensive dage, hvor opgaven var at identificere en effektivitetforøgelse på 20% – et klart udstukket ønske fra områdets direktør.
Med udgangspunkt i allerede beskrevne værdistrømsanalyser var opgaven at finde de initiativer der skulle iværksættes for at sikre effekt som ønsket, så hurtigt som muligt.
I alt blev der fundet 23 handlinger som blev gennemarbejdet og behandlet, samt besluttet omsat så hurtigt som muligt, og arbejdet er påbegyndt og soXso følger op.
Potentialet er større end de 20%, så “mission completed”.
Fremtiden med kompetencer, KPI samt kapacitets- og ressourcestyring
Fremtiden med kompetencer, KPI samt kapacitets- og ressourcestyring

 

Værdistrømsanalyser fra området
Værdistrømsanalyser fra området
Værdistrømsanalyser fra området
Værdistrømsanalyser fra området

 

 

 

Slagter Lampe kortlægges

1. –  3. februar 2017

Hele pølsefabrikken kortlægges, fra ordremodtagelse, produktion, pakning og til afregning og forsendelse af faktura.
3 gode dage, hvor mange udfordringer og tanker om forbedringer kom på papir. Ligeledes blev alle forslag fra Lean basis dagene indarbejdet (over 150 forslag).
Dag 3 sluttede med en beskrivelse af udvalgte indsatser som i de kommende uger skal omsættes, således Slagter Lampe hurtigt kan mærke forbedringer og få effekt i dagligdagen.
Claudia og Mik tilføjer processer i værdikæden
Claudia og Mik tilføjer processer i værdikæden.
Karin, Kaj og Sebastian diskuterer detaljer.
Karin, Kaj og Sebastian diskuterer detaljer.

Roth i Kirchhain

30. – 31. januar 2017

 

Så kom området med såsæd, plantebeskyttelse og specialprodukter under loop hos Roth. 2 spændende dage hvor hele værdikæden blev gennemgået og beskrevet, og der var mange gode processer, men også mange muligheder og tanker for forbedringer.
Medarbejderrepræsentanter fra hele deres Region deltog og alle funktioner var tilstede.
Alexander Rose præsenterer en del af værdikæden.
Alexander Rose præsenterer en del af værdikæden.
Der arbejdes i små grupper i rummet.
Der arbejdes i små grupper i rummet.