Måned: september 2019

Proces “Tigeren” er sat på skinner hos dlg

23. + 24. September 2019
Et arbejdsdøgn på 24 timer med Ledergruppen i Fredericia – start kl. 12.00 dag 1 og slut kl. 12.00 dag 2.
Indsatser, tiltag, styregruppestruktur, agenter, agentopgaver, mentorer og et helt nyt værktøj i form af A3 blev sat i spil for at styre og sikre fremdriften af indsatserne.
Rammerne er nu sat og der bliver fra nu af fuld speed på indsatser for realisering af proces “Tigeren”

AUDIT for første gang i Cargo Center Billund

19. sept. 2019

Så kom prøven for Cargo Center Billund og for os! Efter et vel gennemført forløb i første halvår 2019 omkring “Proffessionel Handling” indeholdende standardiseringer af flows, nedrulning af strategiplaner, indkøring af KPI’er og tavlemøder samt udarbejdelse af et formelt AUDIT værktøj, blev der gennemført den allerførste AUDIT i CCB.
Waoo, det holdt! Områderne var velforberedte og på trods af at enkelte elementer var gået lidt i stå, var det en vellykket første gang, som gav et klart indtryk af hvad en AUDIT kan – nemlig hjælpe til at holde området på sporet samt sætte en retning for videre tiltag, der kan bringe dem op på et højere niveau.
Næste AUDIT gennemføres ultimo november, hvor vi derefter kommer ind i kvartalsvise frekvenser.
Spændende dag for alle involverede 🙂

Hovmand – KAIZEN BLITZ

9. og 10. september 2019
Så skal GO – Lift området intensivt under behandling – en såkaldt KAIZEN BLITZ.
Området blev ryddet, og genopbygget påny som en mini U-Celle med fokus på optimalt flow og balancering.
Der var drøftelser, flytninger, løbende justeringer og sidst på dag 1 en gennemgang af de enkelte deloperationer en efter en. Dag 2 blev der startet op i den nye celle med en ordre, og knoklet på i henhold til nyt set up.
Uge 37 bruges nu til test og indkøring, og den 16. september evalueres der og korrigeres om nødvendig.

SMED og omstillinger hos Slagter Lampe

2., 4. og 5. September 2019

Så fik vi filmet en ny type omstilling på NY Multi, og fik lavet analyserne og set på potentialer.
De kommende uger byder på flere film og observartioner på øvrige maskiner i takt med at produktionsplanen åbner muligheder for det. Når det hele er analyseret igennem, laver vi den store plan for transformationen med de muligheder der har vist sig.
Den første SOP er afklaret og implementeret. Den har næsten reduceret omstillingstiden med 50%.

HOVMAND A/S – GO-Lift & Kaizen Blitz

19. & 20. August 2019

Observartioner, videoer og tidsstudier samt efterfølgende analyser på  GO-LIFT produktet og området det produceres i,  viser, at der er potentialer der med en målrettet indsats kunne optimere produktionen. En optimering der kunne spare tid pr. enhed.
Der er nu planlagt en KAIZEN Blitz i uge 37, og mere følger her på bloggen når det er gennemført.