Lean

Lean er vores ophav, vi brænder for Lean og er tro mod Lean principperne, spildtyperne og de traditionelle Lean værktøjer.

Kort fortalt er vi altid helheds- og procesorienterede og formålet for os er at flytte organisationen over i en bedre retning og over i en bedre og sundere tilstand end den var i, inden vi gik i gang.

Vi kigger på den sande værdi i virksomheden, forsøger at skrælle spildet væk for derved at skabe processer i flow. Gennemløbstid og balance er nøgleord. Resultatet er til gavn for den enkelte organisation, men formålet er også altid, at kunden i organisationen oplever en positiv effekt.

Men mest af alt drejer Lean sig om forandringer. Der er de synlige forandringer i organisationen og der er de skjulte forandringer, der opstår hos det enkelte individ. Det er her Lean forandringsprocessen bliver virkelig spændende og udfordrende. Vi prøver altid at føre organisationen og den enkelte igennem forandringerne på en involverende, legende og effektiv måde. For os gennemføres Lean bedst og kun, når det hele menneske bringes ind i processen. Vores tilgang er at implementere Lean med hjertet, da vi tror på, at store resultater skabes i tæt relation med dem vi arbejder for og med. 

Vi bruger derfor ofte begreberne software og hardware og hiver ofte nedenstående model frem.

 

Software - Hardware modellen

Når vi i arbejder med Lean er udgangspunktet altid at få kortlagt og optimeret processer, men processer ejes af medarbejdere, og det er her den virkelige forandring føles, gennemføres og skal accepteres. Lean er i vores øjne 20% værktøjer og 80% mennesker i forandring, og kun igennem den accept vil man virkelig lykkes. Værktøjerne og deres virkning (hardwaredelen) kan du se med det blotte øje, og forfølge på daglig basis. Det er dog sværere at følge med i, hvad der sker med det enkelte menneske (softwaredelen), og det er her Lean processen ofte bliver rigtig svær. Den dimension er vi os meget bevidst. 

HardwareSoftware