Forfatter: Lene Ruge Hildebrandt

Godt i gang 2023…

Første halvår 2023 i soXso

 

Øglænd DK, Projekt ”Rolls Royce” er blevet afdækket og næsten 100 % implementeret. Målet var at sætte en ny standard for Øglænds produktionssystem og sikre at der er plads til 40-50 % vækst i de bestående rammer.

Der er taget godt imod forandringerne som er blevet implementeret og 3. kvartal 2023 bliver brugt til at finjustere og sikre de ønskede resultater.

ISO 9001:2015 certificering af Øglænd DK er kørt i stilling, kvalitetsmanual er skrevet og der er indført en del tilpasninger i huset, således de lever op til kravene i standarden.

Stage 1 i certificeringen gennemføres primo september med Bureau Veritas, som sikkert vil foreslå lidt justeringer efterfølgende og frem mod den endelige certificering i november 2023.

 

Cargo Center Billund, her er der kommet et ønske og krav fra kunder om en ISO-certificering inden udgangen af 2023.

Vi har afdækket GAB fra i dag og til opfyldelse af standardens krav, samt har der været afholdt en workshop for at definere omfanget af opgaven i organisationen.

Vi håber de kan se værdien i at bruge os til denne proces, vi afventer p.t. svar.

 

Ropox – All Steel Næstved, er en ny kunde og her har 1. halvår stået på en gennemgribende analyse af hele produktionen fra a-å via værdistrømsanalyser, lageranalyser, tidsstudier, behovsanalyse for SMED/omstillinger på alle maskiner, behovsanalyse for layoutændringer m.m.. Der er efterfølgende defineret 3 scenarier ud af analyserne, der skal vise dem mulighederne for de effektivitets- og kapacitetsmuligheder i hvert af de 3 scenarier, der foreligger.

Analyserne er afleveret og de har ønsket et tilbud på vores hjælp for implementering af første del af opgaven, som er en gennemgribende transformation i huset og vil komme til at strække sig over 8-9 mdr.

Vi afventer svar på endelig GO på opgaven.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, sælger ladestandere, og er på en vild rejse og vækster rigtig meget.

Arbejdet med at sikre fremtiden i Zapp er lykkedes og der er skiftet ud i ejerkredsen, hvor der er kommet en ny investor ind der erstatter den gamle, som har solgt sin andel.

 

Årø Vingård, her sidder vi fortsat i deres Advisory Board og hjælper med tilpasningen og udvikling af forretningen.

 

Kystnær, vi sidder i deres Advisory Board og har defineret kommende budget, lavet tilpasninger i salgs- og produktionsområdet og har med ejeren fået fastlagt en vækstplan for de kommende år; herunder udvidelse af produktionskapacitet og -forhold.

 

Bogholderi Syd, er en ny kunde, og vi er nu en del af deres Advisory Board og har sammen med ejeren fået lagt en strategi og en plan for fremtiden. Her er ambitionerne store og der har været rigtig høj aktivitet mht. tilpasninger, tilretninger og ikke mindst hvad fremtiden skal bringe og i hvilken form.

Ejeren har allerede løftet sløret for at der kommer til at ske mange ændringer, og dette er planlagt til at blive offentliggjort 1. september 2023, hvor der også er et navneskifte på vej, der bedre afspejler det de faktisk laver og ønsker at tilbyde mere af i fremtiden.

Ambitionen er at blive mere end dobbelt så store indenfor en kort årrække inkl. en vision om at have kunder og evt. satellitkontorer i andre regioner af landet.

 

 

 

Så løb 4. kvartal og året ud for soXso

4. kvartal i soXso

 

Øglænd DK, AUDIT med GE gennemført og certificeringen er på plads, således de lever op til GE’s forventninger og krav som underleverandør.

Intern Audit gennemført i 4. kvartal og det var godt at se, at stort set alt lever, men der er fortsat plads til forbedringer. Næste AUDIT er planlagt til 1. kvartal 2023.

Vi er startet op med projekt ”Rolls Royce” som skal sætte en ny standard for Øglænd produktionssystem og sikre, at der er plads til en vækst på 40-50 % i de bestående rammer.

Værdistrømsanalyser er gennemført på produktionssiden, tidsstudier på alle processer og der er indsamlet data m.m. til hele analysefasen. Arbejdet fortsætter i 2023 og vil vare frem til sommer 2023.

ISO 9001 certificering af Øglænd DK er nu vedtaget og skal gennemføres i 2023. Vi er blevet bedt om at understøtte dette og er under planlægning af processen der skal sikre en certificering. Vi satser på at det kan ske i 1. halvår af 2023.

 

Cargo Center Billund, her er der gennemført en Audit på hele forretningen, som skal bringe dem videre mod deres mål om Worldclass Handling. Det er superglædeligt at se, at der arbejdes intenst med at forbedre sig hele tiden, og at de kan holde motivationen oppe.

Forud for AUDIT var der møder og introduktion til deres nye, men dog midlertidige direktør, som samtidig er udviklingsdirektør for hele lufthavnen. Vi håber, og måske kan møderne føre til flere opgaver i lufthavnen.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget.

Vi har afsluttet og implementeret en ny salgsproces samt oprettet et visuelt board til daglig, ugentlig og månedsvise nøgletal, der skal sikre et fælles overblik. Dette er blevet implementeret lige før jul i den endelige udgave.

Der foregår et arbejde for at sikre fremtiden, dels ved at finde en evt. ny partner til erstatning for EWII – dette indebærer en del fortrolige møder i og udenfor huset.

 

Årø Vingård, her sidder vi fortsat i deres Advisory Board og de første møder i 2023 er aftalt og planlagt.

 

Kystnær, vi sidder nu med i deres Advisory Board og skal være med til at udvikle virksomheden. I første omgang som lidt ”frivillig” opstartshjælp via Bestyrelsesnetværket i HER, dernæst og på sigt i et mere professionelt set up i løbet af 2023.

Velkommen til Kystnær som ny kunde i soXso.

 

Nyt Advisory Board, her har vi fået henvendelse fra en virksomhed i Christiansfeld om at være partner i deres ønskede udviklingsforløb for fremtiden, der afholdes afklarende møde primo 2023.

 

Mulige NYE kunder på vej ind, Vi afventer fortsat svar fra potentielle nye kunder som vi besøgte sensommer 2022.

Kunden i Næstved, en større metalvirksomhed, har af os fået udarbejdet et revideret oplæg, dette er gennemgået med CEO, Økonomi og Bestyrelsesformanden lige op til jul. Vi forventer svar på GO / No GO i begyndelsen af 2023.

NY potentiel kunde i Maribo som fremstiller møbler, afventer vi fortsat svar fra, men håber ligeledes på det kunne blive virkelighed.

 

Altså spændende opgaver i pipeline 😊 og tak til alle kunder og potentielle nye kunder, der viser os tillid og vælger os som rådgivere.

 

 

 

Så gik 3. kvartal hos soXso med flere gode opgaver

3. kvartal i soXso

 

Øglænd DK; vi har fortsat understøttet opgaven mht. at få certificeringen på plads med de krav og ønsker som GE (General Electric) stiller for at godkende Øglænd som leverandør. Det har affødt et par ekstra flows og SOP’s samt et visuelt Change Board med tilhørende set up for sikring af sporing af ændringer dels fra kunden, dels i produktionen.

Alle tiltag er nu klar og i oktober gennemføres en audit med GE, hvor vi forventer at komme igennem nåleøjet.

Der planlægges med en ny intern audit i 4. kvartal, samt har vi lavet et oplæg til en større transformation i produktionen, som starter op i november og skal sikre den fortsatte fremtidige vækst op til 3 år ud i fremtiden.

Opgaven forventes at vare frem til sommer 2023.

 

Cargo Center Billund; her har der været stille i 3. kvartal, men i 4. kvartal skal vi gennemføre en ny audit på hele forretningen, som skal bringe dem videre mod deres mål om at blive et ”Worldclass Handling” – selskab.

 

ZAPP Mobility; her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget.

Vi har arbejdet med salgsprocessen og har dannet en Future State som skal implementeres i 4. kvartal 2022.

 

Årø Vingård; her sidder vi fortsat i deres Advisory Board, hvor der er udarbejdet nye reviderede forretningsplaner, hvor dele af dette er implementeret i sæson 2022.

 

DLG Group IT; vi har fået genvalg til at gennemføre en 2 dages workshop omkring strategi og teambuilding med 110 mand i Tyskland.

Der har været masser af arbejde, først til at forstå deres strategi, samt til at omsætte dette til relevante opgaver og øvelser i forbindelse med workshoppen og deres samling i Damp Resort i Tyskland.

Vi forsøgte via et stjerneløb med masser af sjove øvelser at lege et mindset ind, som er krævet for at arbejde med den nye strategi.

Samlingen er gennemført og alle var mega tilfredse med det set up vi har udarbejdet og gennemført, dejligt med så åbenlyst tilfredse kunder.

 

Haderslev Erhvervsråd; her har vi gennemført en strategi workshop med medarbejdere og bestyrelse, vedr. omsætningen af den nyeste samarbejdsaftale der er indgået med Haderslev Kommune. Arbejdet skulle konkretisere indsatser og handlinger for omsætning af aftalen til virkelige tiltag og handlinger.

 

NYE kunder på vej ind; perioden efter sommerferien har budt på et par besøg hos mulige kommende nye kunder – dels en større metalvirksomhed i Næstved, dels en møbelproducent i Maribo. Begge har fået et oplæg fra os og vi afventer p.t. den endelige afgørelse. Den ene virksomhed har pr. telefon tilkendegivet et ja og den anden vil tidligst blive afgjort tættere på jul 2022.

Vi glæder os og håber på 2 nye kunder i butikken soXso😊

 

Vi nyder hver dag….

Forrygende travlt 1. halvår 2022 i forretningen soXso

Forrygende travlt første halvår i soXso, tak til alle vore kunder for alle de fantastiske opgaver vi har været med til at løse.

 

1. & 2. kvartal 2022

 

TREFOR Elnet, her fik vi afsluttet og afleveret det færdige og bestilte arbejde med at få udarbejdet procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag for hele TREFOR Elnet. Alle filer er overgivet og der er indarbejdet rutiner for fastholdelse og fortsat udvikling med ansvarlige personer, der er blevet uddannet i anvendelsen.

De arbejder nu selv videre med ledelsesdelen og det hele danner grundlag for en certificering i ISO 55000 hos dem.

 

Øglænd DK, vi har løst 2 opgaver hos Øglænd i første halvår.

Vi har udarbejdet et helt nyt layout til produktionen, eftersom at deres vækst har vist et behov for en fordobling af arealet. Dette er blevet etableret og implementeret. Yderligere kundekrav udløste opgave 2, som handlede om at udarbejde kvalitetsmanual, flows, SOP’s med tilhørende beskrivelser og vejledninger for hele produktionsområdet fra råvaren ankommer til færdigvaren er afsendt. Målet er at huset skal APQP4Wind certificeres inden 2022 slutter og dette var første store tiltag i den retning. Der er ligeledes etableret et ledelsessystem med bl.a. KPI-tavle og problemløsnings tavle. Slutteligt er der udarbejdet et AUDIT værktøj og inden juni slutter har vi gennemført 1. AUDIT hos dem.

Vi tror og håber vi kan blive leverandør på næste fase hen imod den endelige certificering.

 

ADAMA Tyskland, hele transformationen vi har været med til hos ADAMA siden marts 2021 holdes i skak og vedligeholdes igennem deres faste struktur og disciplin med KPI-møder i organisationen. Konceptet er blevet afprøvet i 1. kvartal og 2. kvartal med stor succes. Vi har fulgt med på sidelinjen via teams møder og on-site workshops i 1. kvartal, og inden 2. kvartal er afsluttet, har vi atter været på besøg i Køln.

 

Hovmand, den ”midlertidige opgave”, som løb op i 8 måneder som fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM er nu afsluttet og midt i april kunne Preben aflevere nøglerne til en NY Fabrikschef og en NY Supply Chain Manager som blev rekrutteret og ansat.

Vi tror de nu har fundet de rette personer. Pøj, pøj med dette og måske på gensyn til nye opgaver.

 

Cargo Center Billund, her er rejsen fortsat og vi har i april 2022 senest udført en AUDIT på hele deres set up. Vi har et kontinuerligt godt samarbejde med organisationen via disse løbende auditeringer, som skal bringe dem videre mod deres mål om ”Worldclass Handling”. Næste AUDIT er planlagt i 3. kvartal 2022.

 

EWII – Fibernet, har vi genbesøgt og gennemført en gennemgang af deres arbejde med at etablere deres S & OP set up jævnfør den Future State vi fik skabt i en workshop.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 8 medarbejdere, som skal realisere en omsætning på 60 mio. i år, hvilket svarer til en vækst på 450%.

Vi har gennemført en analyse på nogle enkelte processer, og der er klart et potentiale med at få optimeret og strømlinet alle processer mens tid er. Vi håber på en mulig konsulentopgave i efteråret.

 

KM Afrensning, her sidder vi i deres Advisory Board og vi har fået udarbejdet en helt ny forretningsplan for de kommende år, samt fået opsat et budget som via regnskaberne skal forfølge om forretningsplanen realiseres.

 

Årø Vingård, her sidder vi i deres Advisory Board, hvor der er udarbejdet nye reviderede forretningsplaner for de kommende år. Et nyt spændende område i en helt anden branche.

 

Det har for soXso været et forrygende første halvår og vi nyder at der p.t. er lidt stille. Vi har udnyttet tiden til at være på konferencer og kursus for at få ny viden og inspiration.

Vi kan i vores pipeline se nye og spændende opgaver som sikkert vil fylde kalenderen i efteråret, mere om dette og disse når vi kommer ind i 2. halvår af 2022.

 

Et travlt 4. kvartal hos soXso

4. Kvartal 2021

4. kvartal fortsatte som 3. kvartal – soXso har fortsat travlt og der er mange dejlige opgaver at holde styr på i både ind- og udland.

 

TREFOR Elnet, procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag er hovedfokus her, og det giver mange møder, mange tilretninger og tilpasninger, men opgaven skrider frem, og vi er nu næsten i mål. Inden udgangen af 1. kvartal 2022 er opgaven afleveret og gjort færdig.

Dette skal danne grundlag for en certificering i ISO 55000 hos dem.

 

Fournaise, vi har nu afsluttet fase 1 af implementeringen for en bedre organisationsstruktur og kultur. Kunden og bestyrelsesformanden har udtrykt tilfredshed, og vi har nu sat næste fase på pause, indtil de har deres nye organisation helt på plads.

 

ADAMA Tyskland, KPI grundarbejde er udført og en sikring af, at deres ”Lebensader” lever er gennemført. ADAMAS’ første draft på etablering af KPI’er og deres tavle set up for ugentlige opfølgninger, på afdelingsniveau som på High Level niveau, er etableret og trænet med de respektive ledere.

Konceptet bliver nu afprøvet i 1. kvartal, og dermed får hele huset en ny livsnerve som grundlag for at forfølge og udleve den ønskede Future State.

 

Hovmand, den helt NYE opgave der er kommet til som fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM fortsætter ind i 1. kvartal 2022. Dette klares ved 1-2 dage i Køge ugentligt samt mange mails, telefonsamtaler og teams møder. En opgave som ejeren havde brug for, og en midlertidig løsning, da Preben kender huset.

Der er nu defineret en ny og tydelig profil og arbejdet med at finde den rette fabrikschef i 2022 er iværksat.

Der er udarbejdet et kommende set up for hvordan organisationen skal fungere fremadrettet, hvilket skal sikre færre ansvarsskift i løsning af opgaver og en klar forenkling af strukturen. Dette etableres primo januar 2022.

 

Cargo Center Billund, her er rejsen fortsat, dog har der i perioden været mindre aktivitet.

Vi har haft enkelte tiltag på små forbedringer og har nu planlagt det kommende ½ års aktiviteter. Således fortsætter vi samarbejdet og støtten via løbende auditeringer, som skal bringe dem videre mod deres mål om Worldclass Handling.

 

EWII – Fibernet, en 3 dages intensiv workshop er gennemført og vi fik i samarbejde med en udvalgt gruppe medarbejdere udarbejdet en Future State på deres kommende S & OP set up.

Vi mangler pt. den endelige afgørelse, men vi tror og håber vi må hjælpe med implementeringen, som vil pågå i 1. kvartal 2022.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisery Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 6 medarbejdere i dag, omsætter for 15 mio. i år og planen siger dette skal vækste til 60–70 mio. kr. næste år. Altså bliver der nok at holde styr på.

 

NY opgave hos ”gammel” kunde, hos DLG har vi gennemført en dybere analyse på hele værdikæden fra kundecenter til levering.

Vi har udarbejdet et oplæg til fremtiden omhandlende de opgaver vi ser der skal løses. Dette er modtaget og gennemgået hos kunden og vi afventer p.t. deres endelige beslutning m.h.t. realisering i 1. kvartal 2022.

Vi har ligeledes udarbejdet oplæg til etablering af effektive tavlemøder i deres logistikcenter i Taulov.

 

Nye/”gamle” Kunder/kommende opgaver – velkommen til…

 

Mirit har henvendt sig – de har været kunde hos os længe, og er nu under et NYT automatiserings- og digitaliseringsprojekt. Her skal vi afdække, hjælpe og rådgive dem, således der fortsat er taget højde for LEAN og flow i deres kommende automatiserede produktions set up. Et produktions set up vi i sin tid har hjulpet med at etablere. Dette arbejde pågår i 1. kvartal 2022.

 

KM Afrensning er NY kunde i huset. Dels bliver soXso en del af deres Advisery Board og dels skal vi starte op med at lave en helt ny forretningsplan for de kommende år.

Velkommen til KM Afrensning.

 

Når det nye år starter, skal vi igen opstarte vores aktiviteter hos SKANOL, hvor vi i januar skal besøge dem og hjælpe med deres tavle og KPI set up. Dette skal sikre det aftalte fra vores workshop med dem i 3. kvartal 2021 i Grenaa.

 

Det har for soXso været et forrygende år og det lader til at fortsætte. Vi er taknemmelige for de mange opgaver og kunder vi har og ønsker alle et fantastisk nytår.

 

 

 

 

 

 

Forrygende 3. kvartal hos soXso

3. kvartal er fortsat som 2. kvartal – vi har travlt og der er mange dejlige opgaver at holde styr på i både ind- og udland.

 

TREFOR Elnet, procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag er hovedfokus her, og det giver mange møder, mange tilretninger og tilpasninger, men opgaven skrider frem.

Dette skal danne grundlag for en mulig certificering i ISO 55000.

 

Vilofoss, har vi afsluttet opgaven som i første omgang gik ud på at optimere lager og logistik i Gråsten og kunden er heldigvis tilfreds. Vi fandt dog en helt anden løsning end ledelsen havde i scopet, hvilket har fået hele værdikæden til at samarbejde og dagligt finde de løsninger der gavner helheden. Der har været opfølgning efter en periode og alle er enige om at løsningen fungerer og kan fastholdes.

PDCA-modellen har her været anvendt for sikring.

 

Øglænd, en ny ekstra opgave omkring kvalitetssikring af en produktserie, hvor der var udfordringer med at sikre en manuel proces. Dette løste vi ved at anvende værktøjet Poke Yoke som er en systematisk måde at tilgå sikring af en manuel proces. Der har været behov for lidt justeringer og tilpasninger, men nu er processen tilfredsstillende tilpasset, så den er håndterbar i produktionen.

 

Fournaise, her er vi på rejsen med en implementering af Future State. Dette pågår i 3. og 4. kvartal med ugentlige opfølgningsmøder og tilpasninger.

 

ADAMA Tyskland, fortsætter vi arbejdet og alle områder er under implementering af Future States og aktiviteter der skal bringe den nye “Lebensarder” (livsnerve) til live, og samtidig skal sikre en vækst på ca. 50 % de kommende år, inkl. en effektivisering på ca. 20%.

KPI’er samt en sikring af at ”Lebensarder” lever er under etablering, og vi tænker at der inden jul er et KPI-rum for ugentlige opfølgningsmøder til sikring af udvikling, og at huset er i kontrol på alle processer.

 

Hovmand, en helt NY opgave er kommet til og Preben er for en periode blevet fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM – dette klares ved 1-2 dage i Køge ugentligt samt mange mails, telefonsamtaler og teams møder. En opgave som ejeren havde brug for, og en midlertidig løsning, da Preben kender huset og gerne ville hjælpe.

LEAN opgaven med etablering af et nyt produktionsområde er fortsat, og der kommer en NY opgave med kortlægning af værdikæden fra Salg, Kundeservice til Levering, denne startes op i 4. kvartal.

 

Cargo Center Billund, også her har vi fortsat rejsen sammen, og der har været afholdt AUDIT’s samt har vi tilført Modenhedsmodellen og udarbejdet certifikater til den enkelte afdeling.

Rejsen i løbende at forbedre området er med en ny strategi stadig høj-fokusområde sammen med ønsket om at gå fra Professionel Handling til Handling i Verdensklasse. Vi glæder os til sammen med området at steppe op på udfordringen.

 

EWII – Fibernet, her skal vi udarbejde deres nye S&OP proces og har nu kortlagt denne proces i deres forretningsområde, og skal efter nogle observationsdage udarbejde en drejebog for en intensiv workshop, hvor Future State skal dannes.

Når dette arbejde er gennemført, tror vi på vi må hjælpe med implementering, som vil ske i 1. kvartal 2022.

 

Nye Kunder/kommende opgaver – velkommen til

 

ZAPP Mobility er kommet til, her sidder vi med i deres Advisery Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 6 medarbejdere i dag, omsætter 15 mio. i år og planen siger det skal vækste til 60–70 mio. kr. næste år, så der bliver nok at holde styr på.

 

NY opgave hos gammel kunde, hos DLG er vi under opstart på en ny opgave, som skal binde hele værdikæden sammen fra Kundecenter til Levering.

Vi er startet med analysen og scopet siger, at vi skal have reetableret deres KPI-tavle set up / DASH board for hele deres fælles koordinering på daglig basis. Samtidig skal vi have afdækket forskelle og ligheder mellem DLG og Vilofoss ordrer, da der i 2022 kommer et nyt ERP-system, hvor der er et ønske om ensretning og sikring af optimeringer ved forenkling og ensretning af processen.

 

 

 

 

Et MEGA travlt 2. kvartal – sommerferien kalder lige om hjørnet…

Vi er taknemmelige i soXso over at have haft et forrygende 2. kvartal 2021 med opgaver hos mange forskellige kunder i ind- og udland 🙂

 

TREFOR El-net, har vi for alvor fået startet opgaven med at udarbejde flows og af i alt 41 potentielt afdækkede flows, er vi nu nået til at sammensætte 27 flows som dækker hele forretningsområdet. Disse er udarbejdet med alle medarbejdere, verificeret og nu klar til at blive overdraget.

Vi har typisk haft mandage og tirsdage i Kolding og efter sommerferien fortsætter vi med instruktioner og vejledninger, som alt sammen skal danne grundlag for en mulig certificering i ISO 55000.

 

Vilofoss, har vi arbejdet med optimering omkring lager og logistik i Gråsten, med link til fabrikken i Brædstrup og lageret i Taulov. Her er der udarbejdet en værdistrømsanalyse, lavet interviews og observeret på dag- og aftenholdet. Her fik analyserne i det praktiske miljø os til at foreslå en ændring af opgavens scope, da vi så der var behov for at starte et helt andet sted, dette er godkendt og arbejdet er fortsat.

 

Øglænd, har vi fået kortlagt og designet et nyt lager og produktionsområde. Området er nu bygget om og der er skabt et meget naturligt flow som allerede har vist sin værdi. Ligeledes er der indarbejdet visuelle effekter med opmærkning og styringstavler. Vi har efterfølgende fået en ekstra opgave omkring kvalitetssikring af en produktserie.

 

Fournaise, har vi kortlagt alle administrative processer, afdækket potentialer og lavet et oplæg til bestyrelsen og direktøren omkring de forandringer, vi ser, der kan bringe dem i mål med det de ønsker.  Bestyrelsen har møde i uge 27 og herefter forventer vi at få lov til at implementere og sikre, at de kommer i mål.

 

ADAMA Tyskland, er fortsat med arbejdet og alle områder har fået udarbejdet Future States og aktiviteter der skal bringe den nye “Lebensarder” (livsnerve) til live, og samtidig skal sikre en vækst på ca 50 % de kommende år, inkl. en effektivisering på ca. 20%. Vi har afholdt 2 x workshops i maj og juni og vi ved allerede nu, at samarbejdet forsætter, og det glæder vi os til.

 

Hovmand, vækst på et produkt gør at vi nu atter er involveret i at udbygge og optimere produktet GO-Lift. Her er der lavet tidsstudier, design af nyt produktionslayout og dernæst har der været masser af møder med leverandører til arbejdsborde, kraner og reoler. Vi forventer at det nye område er etableret i august 2021.

Pallelageret skal ligeledes have et løft, for at optimere antallet af varianter samt er der udarbejdet oplæg til nyt layout på området.

Der er kommet en del nye medarbejdere og der er afholdt et LEAN basis træningsforløb for alle, således de forstår produktionsmetoderne.

 

Cargo Center Billund, har vi fortsat rejsen sammen, og der har været afholdt AUDIT’s , samt har der været afholdt en workshop, hvor der blev lavet en ny plan frem mod 2024 m.h.t. udviklingen af området, og AUDIT værktøjet udvides med endnu et område man ønsker at lade sig målt på, nemlig “ledelse”.

 

Nye Kunder – velkommen til

 

BioRefine, har vi deltaget i opstart af en ny fabrik, hvor personalet for første gang var samlet til workshop. Her handlede det om LEAN, KPI’er og visuelle effekter som skal understøtte deres rejse.

 

EWII – Fibernet, skal vi understøtte deres S&OP proces og er derfor blevet bedt om hjælp til opstart af en analyse og en kortlægning af området, for derefter at definere præcis hvad (og hvordan) vi ser, der skal til for at få etableret denne proces i deres forretningsområde.

 

SKANOL, skal vi til en start samle hele chefteamet til læring og leg omkring LEAN, KPI’er og fællesskaber, således de endnu bedre kan spille hinanden gode.

SKANOL har fået ny CEO og holdet har brug for at finde en fælles vej sammen.

 

Lidt stemning fra vores mest “eksotiske” tur (Köln) i en endnu berørt Corona-tid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I indland og udland – første kvartal 2021 i soXso

ADAMA Deutschland GmbH – Ny kunde og en haste opgave i Tyskland i marts måned, trods Corona.

Vi har været så utrolig heldige at få ADAMA Deutschland GmbH ind som ny kunde. Vi fik en henvendelse, da de er midt i en større Turn Around, som dog var kørt fast i processen med deres Change Teams.
Vi fik hurtigt sat os ind i virksomheden og igennem et par Teams-møder med ledelsen fik vi skruet et program sammen, som skulle hjælpe dem videre.
Vi har været i Tyskland 3 gange i marts for at få udarbejdet værdistrømsanalyser i alle områder (minus salg), og har via en workshop med ledelsen fået designet grundidéen til en Future State.
ADAMA omsætter for godt DKK 1. mia. og er blevet givet et mål om at vækste med ca. 40 % frem mod 2025, hvilket vil komme til at kræve en del nytænkning.
Kan man rejse til Tyskland under CORONA? Ja det kan man godt, det kræver masser af tests på stedet, anmeldelser til de tyske myndigheder, samt tests og isolation i Danmark ved hjemrejsen, men det kan lade sig gøre.
Vi har set Kølner Dom og været forbi Rhinen, men ellers er der meget lukket ned, og arbejde har fyldt det meste af dagene dernede. Men tænk at man kan synes det er vildt eksotisk at køre ned af den tyske Autobahn 🙂

Vi er nu igennem marts og er blevet bedt om fortsat at hjælpe dem, så når vi når maj måned skal vi have udarbejdet Future State sammen med medarbejderne og hjælpe dem videre i deres Change Process.

 

Øglænd – Effektivisering og optimering af lager, logistik og produktionsområde

Spændende opgave hos Øglænd med kortlægning via værdistrøm af lager og produktionsflowet inkl. planlægning sammen med medarbejdere. Derefter fulgte observationer af de faktiske forhold i dagligdagen, for at supplere og bekræfte kortlægningen.
Der blev tegnet skitser for et optimeret lay-out og set-up, efterfulgt af fysisk indretning og ændring af de faktiske forhold.
Der er endvidere implementeret en 2 delt planlægningstavle, som styrer dagligdagen visuelt ligesom der er kommet skilte op.

Området er nu tydeligt forandret, det trænes og afprøves i det nye set-up og derefter vil følge en endelig opmærkning med streger på gulvet og yderligere skiltning i områderne.

 

Cargo Center Billund – Projekt Professionel Handling

Vi har fortsat vores samarbejde med at løse opgaver i Cargo Center Billund.
Vi har haft AUDIT i alle områder og første gang med Outsourcing som deltager, som er det sidste område der skal omfattes af auditeringen og projektet Professionel Handling.
AUDIT indebar denne gang et uanmeldt besøg og en gennemgang af alle delelementer i Professionel Handling projektet sammen med netop de medarbejderne, som var på job den aften vi dukkede op.
Derpå følger en samtale med afdelingslederne et par dage derpå, hvorefter der udarbejdes en vurdering af niveauet og anbefalinger til at genoprette på udfald, eller anbefalinger til at fortsætte rejsen til næste niveau.
Der arbejdes ligeledes løbende med at få Kvalitet og Outsourcing op på niveau med de øvrige afdelinger, som har været undervejs i længere tid. Målet er at alle, som et minimum, har nået  middelniveau i juni 2021, hvilket der følges tæt op på via definerede KPI’er.

 

Øglænd
Øglænd

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohenzollern Brücke
Adama
Kölner Dom

Velkommen til Øglænd, endnu en ny kunde hos soXso

17. december 2020

Vi er så glade… Vi slutter året af med endnu en ny kunde, og ser ganske optimistiske ind i 2021.
Vi har lavet et oplæg til at hjælpe Øglænd med at se på deres lager-, logistik- og produktionsområder. De har vokseværk og ønsker at få hjælp til at optimere og effektivisere områderne.
Vi glæder os til at starte op i januar og ser frem til samarbejdet 🙂