Måned: juli 2021

Et MEGA travlt 2. kvartal – sommerferien kalder lige om hjørnet…

Vi er taknemmelige i soXso over at have haft et forrygende 2. kvartal 2021 med opgaver hos mange forskellige kunder i ind- og udland 🙂

 

TREFOR El-net, har vi for alvor fået startet opgaven med at udarbejde flows og af i alt 41 potentielt afdækkede flows, er vi nu nået til at sammensætte 27 flows som dækker hele forretningsområdet. Disse er udarbejdet med alle medarbejdere, verificeret og nu klar til at blive overdraget.

Vi har typisk haft mandage og tirsdage i Kolding og efter sommerferien fortsætter vi med instruktioner og vejledninger, som alt sammen skal danne grundlag for en mulig certificering i ISO 55000.

 

Vilofoss, har vi arbejdet med optimering omkring lager og logistik i Gråsten, med link til fabrikken i Brædstrup og lageret i Taulov. Her er der udarbejdet en værdistrømsanalyse, lavet interviews og observeret på dag- og aftenholdet. Her fik analyserne i det praktiske miljø os til at foreslå en ændring af opgavens scope, da vi så der var behov for at starte et helt andet sted, dette er godkendt og arbejdet er fortsat.

 

Øglænd, har vi fået kortlagt og designet et nyt lager og produktionsområde. Området er nu bygget om og der er skabt et meget naturligt flow som allerede har vist sin værdi. Ligeledes er der indarbejdet visuelle effekter med opmærkning og styringstavler. Vi har efterfølgende fået en ekstra opgave omkring kvalitetssikring af en produktserie.

 

Fournaise, har vi kortlagt alle administrative processer, afdækket potentialer og lavet et oplæg til bestyrelsen og direktøren omkring de forandringer, vi ser, der kan bringe dem i mål med det de ønsker.  Bestyrelsen har møde i uge 27 og herefter forventer vi at få lov til at implementere og sikre, at de kommer i mål.

 

ADAMA Tyskland, er fortsat med arbejdet og alle områder har fået udarbejdet Future States og aktiviteter der skal bringe den nye “Lebensarder” (livsnerve) til live, og samtidig skal sikre en vækst på ca 50 % de kommende år, inkl. en effektivisering på ca. 20%. Vi har afholdt 2 x workshops i maj og juni og vi ved allerede nu, at samarbejdet forsætter, og det glæder vi os til.

 

Hovmand, vækst på et produkt gør at vi nu atter er involveret i at udbygge og optimere produktet GO-Lift. Her er der lavet tidsstudier, design af nyt produktionslayout og dernæst har der været masser af møder med leverandører til arbejdsborde, kraner og reoler. Vi forventer at det nye område er etableret i august 2021.

Pallelageret skal ligeledes have et løft, for at optimere antallet af varianter samt er der udarbejdet oplæg til nyt layout på området.

Der er kommet en del nye medarbejdere og der er afholdt et LEAN basis træningsforløb for alle, således de forstår produktionsmetoderne.

 

Cargo Center Billund, har vi fortsat rejsen sammen, og der har været afholdt AUDIT’s , samt har der været afholdt en workshop, hvor der blev lavet en ny plan frem mod 2024 m.h.t. udviklingen af området, og AUDIT værktøjet udvides med endnu et område man ønsker at lade sig målt på, nemlig “ledelse”.

 

Nye Kunder – velkommen til

 

BioRefine, har vi deltaget i opstart af en ny fabrik, hvor personalet for første gang var samlet til workshop. Her handlede det om LEAN, KPI’er og visuelle effekter som skal understøtte deres rejse.

 

EWII – Fibernet, skal vi understøtte deres S&OP proces og er derfor blevet bedt om hjælp til opstart af en analyse og en kortlægning af området, for derefter at definere præcis hvad (og hvordan) vi ser, der skal til for at få etableret denne proces i deres forretningsområde.

 

SKANOL, skal vi til en start samle hele chefteamet til læring og leg omkring LEAN, KPI’er og fællesskaber, således de endnu bedre kan spille hinanden gode.

SKANOL har fået ny CEO og holdet har brug for at finde en fælles vej sammen.

 

Lidt stemning fra vores mest “eksotiske” tur (Köln) i en endnu berørt Corona-tid: