Måned: juni 2017

Hage Rechnungswesen – mange tak for denne gang ;-)

27. juni 2017

For enden af tunnellen, når vi har kørt en Lean proces igennem, venter altid opfølgning i form af KPI’er og tavlemøder.

Her landede vi i går med regnskabsafdelingen hos HaGe efter 2 virkelig gode måneder i proces. En gruppe der altid er mødt velforberedt op og har taget værktøjerne til sig. Forude skal de nu struktureret til at følge op gennem fastsatte nøgletal og ugentlige tavlemøder.

Vi ønsker dem al mulig held og lykke, og håber de må opleve gode forandringer, som vil gavne deres arbejdsglæde.

 

 

Næste step på Lean rejsen ved DLG

20. – 22. juni 2017

Så er skridtet mod Lean Point 2.0 taget ved DLG og de første nye tavler har fundet deres plads. Perioden op til er gået med observeringer, møder og oplæringer i det nye. Den første fabrik til at få det nye Lean Point implementeret blev Kolding fabrikken, som har taget rigtig godt imod den nye måde og struktur. De første tavlemøder er startet med korte introduktioner og vejledninger i fremgangsmåden overfor medarbejderne og der er allerede godt gang i det nye set-up.

Næste fabrik, hvor Lean Point 2.0 skal implementeres bliver på Århus fabrikken – i midten af august.

Lean Agent – Hold 2 opgave 2 hos HaGe

26. juni 2017 

Lean agenterne på hold 2 i HaGe til præsentations runde med deres anden opgave lavet med Lean værktøjerne og deres nye kompetencer indenfor Lean.
Målet var, at alle skulle levere en opgave 2 med et resultat >7.500 Euro, hvilket hos alle er blevet realiseret.
Fantastisk oplevelse at se de løste opgaver. Alene enkeltheden i det der er arbejdet med og den glæde, det bliver præsenteret med – hvor det tydeligt ses, at Lean agenten er stolt!
Et godt bevis på, at Lean lever i organisationen.

Handleplaner og KPI ved HaGe Logistik

21. juni 2017 
Logistik i HaGe samlet igen for at få konkretiseret alle ideer fra Future State til opgaver med ansvarlige og terminer for gennemførelsen.
Handleplanerne indeholder ligeledes nye KPI’er som indarbejdes i deres nuværende tavlemøde struktur. På denne måde bliver der på ugentlig basis fulgt op på realiseringen af handleplaner og resultater af indsatsen.

Future State HaGe Rechnungswesen

1.+ 2. + 12. Juni

 

Tilbage i Kiel hos regnskabsafdelingen i HaGe. Altid en fornøjelse – en virkelig samarbejdsglad gruppe.

På programmet er en ombrydning af current state til future state på 5 udvalgte værdistrømme og en forberedelse af en præsentation for HaGe’s CFO og nærmeste ledelse.

Idéer er der mange af og omsætning er i nogen tilfælde også allerede gjort. Der er uden tvivl potentiale og nu skal der bare gives lov 🙂

 

I fuld sving for fremtiden…

Future State i HaGe Logistik

12. – 13. juni 2017  
6 værdistrømme bygget op til fremtiden og realiseringen af satte mål fra ledelsen.
2 gode dage med intensitet og besøg af kollegaer fra andre afdelinger som positivt arbejdede med, således at fremtiden kunne realiseres til fælles gavn for kunderne.
Bedre service, bedre aftaler og bedre fragtrater er målet på lang sigt, som kommer hele værdikæden internt og eksternt til gode.
De kommende uger følger konkrete handleplaner og understøttende KPI’er, som kan forfølge, at vi får realiseret målene.

Future State hos Polnovakia Agrar i Slovakiet

5. – 8. juni 2017

2 fabrikker, 2 handleplaner og fremtiden for visuel management fra det operative til det strategiske niveau udarbejdet.
Tre hektiske dage med dannelse af fremtiden og planer for omsætning af de satte mål pr. fabrik til realistiske handleplaner. Dette blev gennemført på sprogene dansk, engelsk og slovakisk i en dejlig stor blanding i løbet af dagene.
Der var tilfredshed hele vejen rundt og langt de fleste tiltag kan på forholdvis kort sigt omdannes, således at de satte mål på 25-30 % kapacitetsforøgelse og dermed tilsvarende effektivitetsforøgelse kan realiseres.
Det er aftalt, at vi i efteråret tager et genbesøg for at få fulgt op på realiseringen.
Future State over de to fabrikker
Visuel management