Måned: december 2016

soXso har vundet udbud på Lean opgave i større Sønderjysk fødevarevirksomhed

19. december 2016

Ju-bi vi har i dag været til præsentation af vores oplæg til Naturmælk, og har efterfølgende fået opgaven tildelt, som løber de kommende 5-6 måneder, hvor vi skal have gennemanalyseret hele værdikæden, markedssegmenter, produktkategorier, planlægning, omkostningsstruktur mm.
En opgave vi glæder os meget til, og som på samme tid er et gensyn med virksomheden, som vi for 10 år siden har arbejdet for, og som siden er vokset kraftigt, og på ny har behov for en hjælpende hånd.
Vi glæder os meget til samarbejdet og siger tak for tilliden.
logo_lang_dansk

Svenska Foder – præsentation for ledelsen

Den 14. December 2016

Direktionen og det øverste ledelseslag er samlet til præsentation af Future State fra områderne butikker, økonomi, foderfabrik Åhus, optilab og sælgerområdet.
Lokalet er fyldt med brunt papir, der indeholder virkeligheden, som den foregår i dag, og fremtiden som den kan se ud, sammenholdt med målet om at kunne forbedre sig mellem 15 og 25 %.
Der bliver spurgt meget fra en meget engageret Ledergruppe, og der var efterfølgende stor ros til alle for det flotte arbejde og potentialeafdækningen, som vil blive omsat til virkelighed i nærmeste fremtid. Deltagerne, som har forestået præsentation og selv er kommet op med forslagene, vil blive meget kraftigt involveret i implementeringen, som følger nu.
En mere end fantastisk dag for os alle, og for Svenska Foder.
Hele ledelsen samlet og rummet og gulvet fyldt med værdistrømsanalyser.
Hele ledelsen samlet og rummet og gulvet fyldt med værdistrømsanalyser.
Butiksområdet præsenteres.
Butiksområdet præsenteres.

 

 

 

 

 

 

 

Optilab præsenteres.
Optilab præsenteres.
Sælgerområdet præsenteres.
Sælgerområdet præsenteres.

Future State – Svenska Foder

7. – 9. December 2016

I Knästorp er medarbejdere fra salg, økonomi, foderfabrik Åhus, logistik, butikker og laboratoriet nu samlet til workshop igen, for at bygge future state på baggrund af current state, som blev lavet 14 dage tidligere. I mellemtiden er der af ledelsen sat rammebetingelser og mål for opgaven, som lyder som følger:
Find løsninger der kan forbedre resultatet, lønsomheden og effektiviteten med mellem 15 og 25 % i jeres respektive områder.
 
Det kan lyde ambitiøst, og det er det skam også for enkelte områder, men alle medarbejdere arbejdede hårdt på for at finde alternative løsninger og arbejdsmetoder, der kunne tilfredsstille ønskerne fra ledelsen.
Der blev udarbejdet forslag til fremtidens processer, udarbejdet handleplaner og actions der skal føre områderne derhen, samt blev der lavet en knivskarp prioritering, udfra hvor vi hurtigst kan få mest for mindst.
I uge 50 skal alle områder præsentere dette for den øverste ledelse i Svenska Foder, så der pågår lidt forberedelse som hjemmearbejde.
Fremlæggelse af et område. Nederste halvdel er nuværende og øverste den fremtidige.
Fremlæggelse af et område. Nederste halvdel er nuværende og øverste den fremtidige.
Der tænkes, diskuteres og vurderes på muligheder, næsten så der kommer røg ud i toppen.
Der tænkes, diskuteres og vurderes på muligheder, næsten så der kommer røg ud i toppen.

Endnu en værdistrøm hos HaGe Nordland

28. November – 1. December 2016

Endnu en gang en tur til Neubrandenburg for at lave værdistrømsanalyser på områderne såsæd, plantebeskyttelse og specialprodukter til landbruget.
2 gange 2 dage med engagerede medarbejdere fra hele regionen og hele værdikæden, der beskriver hvordan hverdagen ser ud i dag, samt fremkommer med dagligdagsproblemer og udfordringer, som tilsammen udgør mulighederne for forbedringer.
Der skabes ideer og der diskuteres på tværs af områderne, som alle har samme mål nemlig at betjene kunden, men som hver især ser verden lidt forskelligt, hvilket bliver meget tydeligt under workshoppen, og er enhver facilitatorens drivkraft for at skabe konsensus og tænke fremtidige scenarier.
img_0969
Current state såsæd
Current state plantebeskyttelse og specialprodukter
Current state plantebeskyttelse og specialprodukter
img_0977
Brainstorm… Hvis jeg var øverste Ledelse… Ville jeg beslutte….