Måned: september 2018

Fredericia – dlg basis Lean uddannelse

25. September  2018
20 medarbejdere fra Produktion og Logisk fra hele Danmark er samlet i Fredericia for at lære og forstå Lean samt få indblik i hvordan og hvorfor det er en del af det daglige arbejde i organisationen.
Der blev budt velkommen af vicekoncerndirektør Vagn Hundebøll, som ønskede en god dag; og det blev også en dejlig og lærerig dag for de mange nye ansigter som er kommet til i den seneste tid hos dlg.
Der følger yderligere 2 hold i oktober og november, der får samme grundviden i Lean.

Observationsaftener i Cargo Center Billund

17. + 18. september 2018
2 dage med aftenvagt og fokus på observationer i Document Handling i Cargo Centret i Billund Lufthavn. Der skulle kigges efter rutiner såsom: “Hvordan er processen? Følger vi flowdiagrammet? Hvordan er arbejdsfordelingen? Hvordan er belastningen? Er der flow? Hvor er de vigtige kontrolpunkter? Hvor kan det gå galt? Hvor og hvordan følger vi de SOP’er der findes?” o.s.v..
Nu kommer arbejdet med at analysere alle observationerne og få afdækket idéer til forandringer. Dette skal give os et grundlag for at få basis på plads og derfra indarbejde fremtidige standarder og rutiner for arbejdet i Document Handling, som på sigt kan danne baggrund for auditering og målstyring.

Cargo Center Billund – Document Handling

4. & 5. September 2018
Vi har fået opgaven at sikre ensartede arbejdsgange hos Document Handling i Cargo Center Billund. Det kræver i første omgang lige at finde ud af, hvordan arbejdsgangene ser ud, og om alle følger evt. SOP’er (Standard Operating Procedure).
Der findes rigtig meget dokumentation, og nu er det et spørgsmål om at få det opdateret og strømlinet, så alle kan bruge det. Derefter observationer, tavler,  KPI’er og audit. En rigtig god opgave i standardiseret arbejde, som en garanti for kvalitetssikring.

Mirit – Lidt af hvert

3. september 2018

Så var det tid at besøge Mirit igen for at følge op på handleplaner, men ikke mindst sætte de første visuelle tavler igang, der skal sikre at opgaverne fremstår tydeligt, så de nemt kan se hvem der laver hvad.
Ligeledes blev der lagt sidste hånd på tegningerne til udvidelsen, som var blevet justeret igen, for at sikre et optimalt flow fra råvaren ankommer til huset til det færdige produkt forsendes.