Måned: maj 2018

dlg indflytning i Fredericia

25. maj 2018

Så samles de første dlg afdelinger i Fredericia som første del i flytningen af koncernens hovedsæde fra København til Fredericia.
Der er etableret et Lean rum, i de midlertidige lokaler, hvor alt samles, således der på daglig, ugentlig og månedlig basis holdes styr på forretningen og de sammenhængende værdikæder.
Den ene væg i rummet præsenterer drift oversigter, og den anden væg i rummet er problemløsningsområdet, hvor der er indbygget A3 som et naturligt værktøj.
I uge 22 tages tavlerne i brug, således de bliver det daglige omdrejningspunkt.
Drift
Problemløsning

Cargo Center Billund – Outsourcing

2. Maj 2018
Så er turen kommet til Outsourcing området i CCB Billund, hvor dagens opgave var at få et praktisk indtryk af en arbejdsdag i området.
Medarbejdere fik lejlighed til at forklare arbejdsflowet fra anmeldelse, forberedelse, modtagelse, pakning, sortering til håndtering af gods, som skal videre ud til hele verden fra lufthavnen.
Målet er nu at finde frem til et KPI setup, som sikrer overblik og styring af dagligdagen og næste uge byder på første draft for mulige KPI’er til området. Dette udarbejdes i tæt samspil med alle ledere i området.

Spændende dage hos HaGe

HaGe Facilitator 25. April 2017
Dag 3 med undervisning af HaGes kommende Lean Facilitator, hvor de sidste værktøjer skal på plads og trænes er gennemført. Nu følger så selve arbejdet med opstart af uddannelsens projektopgave. Her skal udarbejdes SWOT analyse, business case, interessentanalyse, kommunikationsplan, programforløb, forventet udbytte m.m.
Dagen bød også på en personlig tilbagemelding på JTI analysen, som deltageren får med i pakken under uddannelsen, således at vores vejledning og støtte bliver tilpasset denne profil helt nøjagtigt.
Samtidig styrker det deltageren at kende og være sig bevist om sine styrker og udfordringer i en forandringsproces, hvor der såvel vil være opture som nedture undervejs.
HaGe Rechnungswesen 24. April 2017
Så har de første 3 områder været igennem arbejdet med at definere alle handlingerne der skal til for at realisere deres Future State.
Alle havde udfordringen med at få sat forventede effekter på de forandringer der vil og kan ændre hverdagen og gøre den mere effektiv. Sidste område kommer igennem 4. Maj hvorefter alle skal til at prioritere, hvor vi starter og hvor vi slutter – dette gøres ved hjælp af en prioriteringsmatrix, således vi tager det der giver mest for mindst først.
Potentialerne og det satte mål er fortsat realistisk.