Godt i gang 2023…

Første halvår 2023 i soXso

 

Øglænd DK, Projekt ”Rolls Royce” er blevet afdækket og næsten 100 % implementeret. Målet var at sætte en ny standard for Øglænds produktionssystem og sikre at der er plads til 40-50 % vækst i de bestående rammer.

Der er taget godt imod forandringerne som er blevet implementeret og 3. kvartal 2023 bliver brugt til at finjustere og sikre de ønskede resultater.

ISO 9001:2015 certificering af Øglænd DK er kørt i stilling, kvalitetsmanual er skrevet og der er indført en del tilpasninger i huset, således de lever op til kravene i standarden.

Stage 1 i certificeringen gennemføres primo september med Bureau Veritas, som sikkert vil foreslå lidt justeringer efterfølgende og frem mod den endelige certificering i november 2023.

 

Cargo Center Billund, her er der kommet et ønske og krav fra kunder om en ISO-certificering inden udgangen af 2023.

Vi har afdækket GAB fra i dag og til opfyldelse af standardens krav, samt har der været afholdt en workshop for at definere omfanget af opgaven i organisationen.

Vi håber de kan se værdien i at bruge os til denne proces, vi afventer p.t. svar.

 

Ropox – All Steel Næstved, er en ny kunde og her har 1. halvår stået på en gennemgribende analyse af hele produktionen fra a-å via værdistrømsanalyser, lageranalyser, tidsstudier, behovsanalyse for SMED/omstillinger på alle maskiner, behovsanalyse for layoutændringer m.m.. Der er efterfølgende defineret 3 scenarier ud af analyserne, der skal vise dem mulighederne for de effektivitets- og kapacitetsmuligheder i hvert af de 3 scenarier, der foreligger.

Analyserne er afleveret og de har ønsket et tilbud på vores hjælp for implementering af første del af opgaven, som er en gennemgribende transformation i huset og vil komme til at strække sig over 8-9 mdr.

Vi afventer svar på endelig GO på opgaven.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, sælger ladestandere, og er på en vild rejse og vækster rigtig meget.

Arbejdet med at sikre fremtiden i Zapp er lykkedes og der er skiftet ud i ejerkredsen, hvor der er kommet en ny investor ind der erstatter den gamle, som har solgt sin andel.

 

Årø Vingård, her sidder vi fortsat i deres Advisory Board og hjælper med tilpasningen og udvikling af forretningen.

 

Kystnær, vi sidder i deres Advisory Board og har defineret kommende budget, lavet tilpasninger i salgs- og produktionsområdet og har med ejeren fået fastlagt en vækstplan for de kommende år; herunder udvidelse af produktionskapacitet og -forhold.

 

Bogholderi Syd, er en ny kunde, og vi er nu en del af deres Advisory Board og har sammen med ejeren fået lagt en strategi og en plan for fremtiden. Her er ambitionerne store og der har været rigtig høj aktivitet mht. tilpasninger, tilretninger og ikke mindst hvad fremtiden skal bringe og i hvilken form.

Ejeren har allerede løftet sløret for at der kommer til at ske mange ændringer, og dette er planlagt til at blive offentliggjort 1. september 2023, hvor der også er et navneskifte på vej, der bedre afspejler det de faktisk laver og ønsker at tilbyde mere af i fremtiden.

Ambitionen er at blive mere end dobbelt så store indenfor en kort årrække inkl. en vision om at have kunder og evt. satellitkontorer i andre regioner af landet.