Konsulentydelser

Vi tilbyder konsulentydelser, hvor omdrejningspunktet er vores hjertebarn Lean. Vi kan sætte ind med bistand fra før den strategiske beslutning tages, til processen kører på højtryk i implementeringsfasen, over til at processen er klar til at overgå til driften, til slutteligt at bidrage med opfølgende aktiviteter. Vi opererer på alle organisatoriske niveauer, og har solid erfaring med både at arbejde med medarbejderne "på gulvet", mellemlederen og den øverste ledelse/leder. 

Ydelser kunne være:

  • Sparring omkring Lean processens strategi, ønskede mål og indsatser
  • Screening og kortlægning af områder for at definere Lean indsatser
  • Træning af organisationen på alle niveauer i såvel værktøjer samt forandring
  • Lean spil og læring gennem hands-on øvelser og leg, hvor alle sanser tages i brug
  • Personlighedsanalyser af de involverede parter på Lean rejsen
  • Lean workshops på enkeltstående Lean værktøjer (5S, SMED m.m.)
  • Sparring af ledere og organisation på Lean rejsen
  • Opbygning af tavler og målstyring
  • KAIZEN forløb
  • Lean uddannelser på flere niveauer - se vores Lean Academy

Vi står ikke tilbage for at vende din organisation fuldstændig på hovedet og gennemføre en gennemgribende turnaround - også 24/7. Kontakt os for at vi uddybende kan tale om et skræddersyet Lean forløb hos jer.

Vores arbejdsmetode

Typisk vil vi gribe en opgave an, som vist på modellen. Det grundlæggende analyseværktøj er en værdistrømsanalyse, som vi yderst sjældent starter uden. Her defineres indsatser, som vi forsøger at forfølge via nøgletal og tavlemøder, for at kunne følge indsatsernes tendens. Endelig tilfører vi organisationen Lean kompetencer, således at medarbejdere og ledere efterfølgende selv kan overtage Lean processen og de løbende forbedringer (se vores uddannelsesprogram under fanebladet Lean Academy).

2016_08_02_16_05_35_Microsoft_Solitaire_Collection

Vores metode afføder gode resultater både internt i organisationen og eksternt. Internt vil organisationen typisk opleve en større tilfredshed blandt medarbejdere grundet involvering og kompetenceløft, og eksternt vil kunderne typisk opleve organisationen mere strømlinet f.eks. i form af kortere kommunikationsvej, reduceret leveringstid eller forbedret kvalitet.

Skærmbillede 2016-05-18 kl. 12.32.02