Måned: januar 2018

Mirit glas i Vojens

30. Januar 2018
Så blev de lagt sidste hånd på tankerne om et kommende nyt lay-out for produktionen hos Mirit.
Håndværkeren var på besøg for at indsamle data og behov til den kommende tilbygning, således der
nu kan arbejdes med udarbejdelse af tilbud på byggeriet.
Dagen bød også på en gennemgang af forløbet med ejerne af virksomheden, som gav udtryk for at de havde fået mere end de forventede, så en glad dag på arbejde, når kunden er tilfreds med det vi har leveret.
Der blev ligeledes aftalt at vi fortsætter vores hjælp hos Mirit med opfølgning og sikring af implementering. Ligeledes skal deres kontor i Herlev  ude i fremtiden have et besøg.

HaGe centralt tavlerum version 2.0

23. Januar 2018
Opfølgning hos HaGe i deres centrale tavlerum med nye regler og nye KPI’er.
En god oplevelse, med langt mere fokus på proaktive tiltag for at komme i mål med de områder der kræver en ekstra indsats. Det tyder på, at vi er kommet på rette vej. De sidste områder vil være på plads senest 1. marts, således rummet er komplet for hele koncernen.

Layout og 5S audit hos Mirit i Vojens

16. januar 2018
Første udkast til layout for den kommende rekonstruktion af hele produktionflowet i virksomheden er udarbejdet. De nye layout idéer skal sikre et optimalt og effektivt flow i forbindelse med en planlagt udvidelse hos Mirit.
Dagen indeholdt også en opfølgning af handleplaner fra værdistrømsanalysen, samt introduktion til et audit værktøj som fremover skal sikre 5S niveauet hos Mirit.