Måned: marts 2019

En udfordrende opgave med personlighedsanalyser

Februar/marts 2019

Vi er så heldige at have landet en opgave i en større tysk virksomhed, hvor de i forbindelse med en omstrukturering, har valgt at give alle deres ledere en JTI personlighedsanalyse. Dels for at afdække styrker og udfordringer, dels for at afdække udviklingspotentialer. Hidtil har vi gennemført 21 analyser og 21 samtaler på højeste ledelsesniveau.
Nu følger så yderligere 25 analyser og samtaler på mellemlederniveau. Et stærkt værktøj, som kan være et understøttende værktøj i en organisationudvikling.
En drømmeopgave, hvor vi føres igennem spændende samtaler, og derigennem er med til at definere et kommende organisatorisk set-up på baggrund af flere parametre. Og så giver det lidt rejser rundt i Tyskland fra Schleswig Holstein til Bayern.

Cargo Center Billund – Opstart af planlagt forløb med titlen “Professionel Handling” 

11. Marts 2019
Forløbet er en forlængelse af Document Handling områdets indsats med Lean, som med de udførte tests af nye arbejdsgange har vist sig værdifuldt. Forløbet indebærer dels en færdiggørelse af DH og dertil kommer nu hele Terminaldelen med, således begge områder kommer på niveau med hinanden med hensyn til struktur, indhold, format m.m.. Ovenpå gøres et Auditværktøj klar til fremtiden, og KPI strukturen bliver lagt ned over hele huset.
Der er ligeledes tilknyttet en ledelses-konsulent, som tager sig af den involverede “software”, når vi kører på med “hardwaren”.
Vi lægger ud med flydelen hvor Preben på fredag har morgen tjansen fra kl. 4 i lufthavnen.
Billederne viser vægge med dokumenter der beskriver hvordan processen med flydelen i dag fungerer hos CCB.

Milepæl hos Hovmand

27. februar 2019
Vi har nået en milepæl hos Hovmand 🙂 Produktions-layoutet er godkendt af styregruppen, og der er bevilliget indkøb af nye reoler og 5 nye arbejdsborde.
Så nu kommer arbejdet med at få styr på alle detaljer. Spændende og dejligt når vi kan følge planen og få eksekveret det, der er planlagt.

Hovmand – fremtidigt fysisk produktionslayout

18. – 20. Februar 2019
3 dage med tegnearbejde, tanke-virksomhed og design af et layout, der skal kunne leve op til  fremtidens værdistrømsanalyse.
Der blev arbejdet med flere versioner, holdt møder med medarbejdere, målt op og vurderet, således at vi til sidst stod med en version 5,  som vi alle er tilfredse med.
Denne arbejder vi nu videre med, og der blev også plads til forhandlinger med mulige leverandører af nyt inventar til den nye fabrik.