Måned: november 2021

Forrygende 3. kvartal hos soXso

3. kvartal er fortsat som 2. kvartal – vi har travlt og der er mange dejlige opgaver at holde styr på i både ind- og udland.

 

TREFOR Elnet, procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag er hovedfokus her, og det giver mange møder, mange tilretninger og tilpasninger, men opgaven skrider frem.

Dette skal danne grundlag for en mulig certificering i ISO 55000.

 

Vilofoss, har vi afsluttet opgaven som i første omgang gik ud på at optimere lager og logistik i Gråsten og kunden er heldigvis tilfreds. Vi fandt dog en helt anden løsning end ledelsen havde i scopet, hvilket har fået hele værdikæden til at samarbejde og dagligt finde de løsninger der gavner helheden. Der har været opfølgning efter en periode og alle er enige om at løsningen fungerer og kan fastholdes.

PDCA-modellen har her været anvendt for sikring.

 

Øglænd, en ny ekstra opgave omkring kvalitetssikring af en produktserie, hvor der var udfordringer med at sikre en manuel proces. Dette løste vi ved at anvende værktøjet Poke Yoke som er en systematisk måde at tilgå sikring af en manuel proces. Der har været behov for lidt justeringer og tilpasninger, men nu er processen tilfredsstillende tilpasset, så den er håndterbar i produktionen.

 

Fournaise, her er vi på rejsen med en implementering af Future State. Dette pågår i 3. og 4. kvartal med ugentlige opfølgningsmøder og tilpasninger.

 

ADAMA Tyskland, fortsætter vi arbejdet og alle områder er under implementering af Future States og aktiviteter der skal bringe den nye “Lebensarder” (livsnerve) til live, og samtidig skal sikre en vækst på ca. 50 % de kommende år, inkl. en effektivisering på ca. 20%.

KPI’er samt en sikring af at ”Lebensarder” lever er under etablering, og vi tænker at der inden jul er et KPI-rum for ugentlige opfølgningsmøder til sikring af udvikling, og at huset er i kontrol på alle processer.

 

Hovmand, en helt NY opgave er kommet til og Preben er for en periode blevet fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM – dette klares ved 1-2 dage i Køge ugentligt samt mange mails, telefonsamtaler og teams møder. En opgave som ejeren havde brug for, og en midlertidig løsning, da Preben kender huset og gerne ville hjælpe.

LEAN opgaven med etablering af et nyt produktionsområde er fortsat, og der kommer en NY opgave med kortlægning af værdikæden fra Salg, Kundeservice til Levering, denne startes op i 4. kvartal.

 

Cargo Center Billund, også her har vi fortsat rejsen sammen, og der har været afholdt AUDIT’s samt har vi tilført Modenhedsmodellen og udarbejdet certifikater til den enkelte afdeling.

Rejsen i løbende at forbedre området er med en ny strategi stadig høj-fokusområde sammen med ønsket om at gå fra Professionel Handling til Handling i Verdensklasse. Vi glæder os til sammen med området at steppe op på udfordringen.

 

EWII – Fibernet, her skal vi udarbejde deres nye S&OP proces og har nu kortlagt denne proces i deres forretningsområde, og skal efter nogle observationsdage udarbejde en drejebog for en intensiv workshop, hvor Future State skal dannes.

Når dette arbejde er gennemført, tror vi på vi må hjælpe med implementering, som vil ske i 1. kvartal 2022.

 

Nye Kunder/kommende opgaver – velkommen til

 

ZAPP Mobility er kommet til, her sidder vi med i deres Advisery Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 6 medarbejdere i dag, omsætter 15 mio. i år og planen siger det skal vækste til 60–70 mio. kr. næste år, så der bliver nok at holde styr på.

 

NY opgave hos gammel kunde, hos DLG er vi under opstart på en ny opgave, som skal binde hele værdikæden sammen fra Kundecenter til Levering.

Vi er startet med analysen og scopet siger, at vi skal have reetableret deres KPI-tavle set up / DASH board for hele deres fælles koordinering på daglig basis. Samtidig skal vi have afdækket forskelle og ligheder mellem DLG og Vilofoss ordrer, da der i 2022 kommer et nyt ERP-system, hvor der er et ønske om ensretning og sikring af optimeringer ved forenkling og ensretning af processen.