Måned: marts 2020

Røde Kro – Future State & Handleplaner

11. marts 2020 
Yderligere 3 værdistrømme blev dannet med potentialer samt handleplaner for hvornår ændringerne er gennemført.
Ialt er der udarbejdet 11 værdistrømme med handleplaner hos Røde Kro. Der er fundet næsten 150 ideer til forbedringer og en stor del af disse bliver til virkelighed de kommende måneder.
Det bliver spændende at følge med i processen, når der skal følges op i slutningen af april.

“Inspirationsmorgen” hos Slagter Lampe

24. februar 2020
Tidligt afsted hos Slagter Lampe for at se og følge arbejdet i Ekspeditionen. Det skal give inspiration til optimering af området, og den bedste måde at få det på, er ved at være tilstede.
Der var mange noter og disse er efterfølgende gennemgået med medarbejdere og ledelse.
Der følges nu op på de aftalte tiltag i marts, og det kommer nu også til at involvere den administrative del.

Audit hos Cargo Center Billund

25. & 26. Februar 2020
Så har vi været igennem den 3. AUDIT hos Cargo Center Billund. Denne gang med et lettere skjult forvarsel end de første gange vi har gennemført auditen.
Der var plusser i bogen og også forbedringsmuligheder, men grundlæggende viser værktøjet, som vi har udviklet til dem, at det fastholder afdelingerne på at holde fokus og udvikling af deres områder, således de leverer den standard der er beskrevet og krævet.
Næste gang bliver et uanmeldt besøg om 2-3 mdr.. Det glæder vi os til at opleve.

Kan man lave værdistrømsanalyser på en Kro? Prøv at spørge hos Røde Kro :-)

20. februar og 2. Marts 2020
2 dage med værdistrøms analyser, lige fra bordbestilling, til selskaber, til morgen buffet, til leverandør-og varebestilling og meget mere.
2 dage med masser af ideer til forbedringer, og der er under arbejdet opsamlet over 90 tiltag der ville kunne forbedre arbejds flowet, effektivisere arbejdsgangene og sikre en endnu bedre oplevelse for kunderne hos Røde Kro.
Om 10 dage kigger vi på det igen, og der dannes Future State og de fremtidige indsatser skal koordineres, således transformationen kan iværksættes.