Current State workshop ved HaGe Rechnungswesen

2. – 3. maj 2017

Vi har nu afsluttet 2 rigtig gode dage med en meget engageret flok mennesker fra regnskabsafdelingen i HaGe i Kiel.

I fællesskab fik vi identificeret 5 værdistrømme, som omhandlede følgende: Oprettelse af kundestamdata, Fakturaindgang/godkendelse, Rykkerproces, Bankafstemning og Kreditgivningsproces.

I løbet af disse dage fik vi mange gode indblik i de mangeartede opgaver, der ligger i hvert område af afdelingen.

Nu ligger opgaven i at gennemgå værdistrømmene og identificere potentialer og indsatser i hvert af områderne.

Vi ser frem til at møde den samme flok mennesker til en Future state workshop i juni.