Current State ved HaGe Logistik i Kiel

2. maj 2017

I dag har vi været samlet med medarbejdere fra Logistik i HaGe til en Current State workshop på området. Vi startede med at identificere 4 værdistrømme i afdelingen, hvor vi sidst på dagen havde kortlagt de 2. Der blev samtidig noteret problemer og udfordringer ned, som vi møder i dagligdagen, hvilket har givet ideer til det videre forløb.

Det har været en dag med god energi til at kortlægge, hvordan vores arbejdsproces ser ud i dag.

Gruppen samles igen d. 11. maj, hvor vi arbejder videre med de sidste 2 værdistrømme.

De 2 værdistrømme gennemgås en sidste gang