Lean

Lean er for os et spørgsmål om at få mere værdi ud af de ressourcer du allerede har i organisationen, ved at optimere de givne processer på en måde, så kunden også oplever en positiv effekt.  Det er et gammelt japansk tankesæt typisk kendt fra bilindustrien, men evig gyldigt, da det praktisk talt handler om at få gode idéer, som systematisk gennemføres ved hjælp af medarbejdernes sunde fornuft, krydret med enkelte Lean værktøjer. Lean er ikke kun noget for store bilfabrikanter og masseproducerende enheder. Lean er for alle der ejer en form for proces - det kunne være fakturering, tilbudsgivning, produktion af varer, levering af undervisning, patientens behandlingsforløb. Vi kunne blive ved. Men mest af alt drejer Lean sig om forandringer - det er synlige forandringer i organisationen og det er skjulte forandringer der opstår hos det enkelte individ. Det er her Lean forandringsprocessen bliver virkelig spændende og udfordrende. Vi prøver altid at føre organisationen og den enkelte igennem forandringerne på en involverende, legende og effektiv måde. For os gennemføres Lean bedst og kun, når det hele menneske bringes ind i processen. Vores tilgang er at implementere Lean med hjertet, da vi tror på at store resultater skabes i tæt relation med dem vi arbejder for og med via involvering, tilsat vores og jeres sunde fornuft. Vi brænder for Lean og er tro mod Lean principperne, spildtyperne og de traditionelle Lean værktøjer, for hvorfor lave om på noget, som vi ved virker?

De 5 Lean principper

De 5 Lean principper er for Lean udøveren det, hvad alfabetet er for barnet der skal lære at læse og skrive. Det er et uundværlig grundlag og regelsæt for hele Lean tankegangen, og med evig hensyntagen til dem, vil du være givet en guideline for din Lean proces. Det drejer sig om kundefokus og værdiskabelse – hvorfor er vi sat i verden som organisation, for hvem og hvilken værdi skaber vi? Interessante spørgsmål, som rører ved vores eksistensberettigelse. Det vi lever af at levere skal vi gøre så smidigt som mulig og ad færrest mulige omveje, og vi skal forsøge at gøre det lidt bedre hver gang. Det er i store træk budskabet i principperne.

LEAN principper

Spildtyper 7+2

Som udgangspunkt skal vi fremstille vores ydelser - det være sig sager, serviceydelser eller varer - så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt, og undgå det vi i Lean kalder spild. Der er defineret 7 helt konkrete spildtyper, som vi skal have gjort op med, og som vi skal have minimeret og helst helt fjernet i vores processer. Dermed opnår vi fleksibilitet og smidighed i omgangen med vores produkt og ikke mindst vores kunde. Ofte omtaler vi spild som den ekstra fedtpolstring vi gennem tiden har arbejdet ind i vores processer for at redde os fra fejl og mangler, og derfor skal det reduceres således vi oplever en fremstillingsproces der er slank, strømlinet og med så optimeret en gennemløbstid som muligt.

Spildtyper

Software / Hardware-modellen

Når vi i soXso arbejder med Lean sker det altid ud fra synspunktet, at godt nok er det processer vi ønsker at optimere, men processer ejes af medarbejdere, og det er her den virkelige forandring føles, gennemføres og skal accepteres. Lean er i vores øjne 20% værktøjer og 80% mennesker i forandring. Værktøjerne og deres virkning (hardwaredelen) kan du se med det blotte øje, og forfølge på daglig basis. Det er dog sværere at forfølge, hvad der sker med det enkelte menneske (softwaredelen), og det er her Lean processen ofte bliver rigtig svær. Den dimension er vi os meget bevidst, og igen kan man kun skrue ned for udfordringer på den front med involvering, information og uddannelse af medarbejdere. Hvis den enkelte ikke ved, hvorfor en Lean proces er sat i gang er det ikke mærkeligt at der ikke flyttes noget.

HardwareSoftware