JTI personlighedsanalyser

I forandringsprocesser oplever vi mange forskellige og nogen gange også uventede, personlige reaktioner. Det skyldes, at vi som mennesker er forskellige, og den forskellighed er god at kende, når vi føres igennem forandringer.

JTI (Jungs Typeindikator)

Personligt giver det dig indblik i og forståelse af dine egne præferencer og reaktioner, og kan være med til at afdække, om du er den rigtige type til at stå i front for en stor forandring. 

Vi anbefaler, at man i store transformationer afdækker både sin egen og kollegaers typer for at få sat det rigtige hold, i ofte stormfulde perioder.

I soXso er vi certificeret i såvel Jungs Typeindikator samt Teamkompasset baseret på Jungs teorier.