Blog

Sandelig en ny kunde ombord – velkommen til Sønderjysk Biogas

4. November 2020

Afsted til præsentation af udarbejdet oplæg til en potentiel ny kunde. Altid spændende…
Hurra vi fik opgaven og skal nu have planlagt start og terminer i forløbet.
Vi glæder os til samarbejdet 🙂

Uanmeldt audit hos Cargo Center Billund

3. og 4. November 2020

Så  er der igen AUDIT på hele CCB’s setup “Professionel Handling”. Start tirsdag eftermiddag med en plan om at blive der til midt på aftenen.
Denne gang dukker vi, efter aftale, uanmeldt op for at afprøve om de er klar og alt virker og bliver anvendt som aftalt.
Document Handling og Terminalen gennemgåes og medarbejdere bliver bedt om at vise og demonstrere, at de har styr på standarder og instruktioner.
Onsdag følger så møder med lederne, hvor vi gennemgår aftenens oplevelser samt gennemgår AUDIT værktøjet for at se, hvor de er blevet bedre og hvor der er opstået forbedringsmuligheder.
Dejligt når det, der er implementeret, grundlæggende virker.
Stor ros til CCB 🙂

Den store finaledag hos Brdr. Ewers

28. oktober 2020

Så kom dagen, hvor vi skulle præsentere resultater og levere vores oplæg for fabrikschefen og ejeren af Brdr. Ewers. Det store spørgsmål hos dem var selvfølgelig om vi havde fundet et potentiale og eventuelle muligheder for at blive endnu bedre.
Vi var spændte og de var spændte – næsten som juleaften, som Hans Otto sagde 🙂
Det gik godt, og der blev på mødet aftalt en række tiltag, samt blev der aftalt termin for en fremlæggelse for alle medarbejdere.
Det bliver spændende at følge op på realiseringen og effekten.
En dejlig dag på “ude-kontoret”

Værdistrømanalyse hos Brdr. Ewers

21. oktober 2020

Efter flere dages observationer og interviews er næste opgave hos Ewers at få lavet værdistrømsanalysen. Vi er samlet en flok fordelt på skift og kompetencer, og går i gang.

Vi tænker, at ikke kun vi men også medarbejdederne fik et par overraskelser med hensyn til arbejdsgangene, men omvendt fik vi også bekræftet mange af vores observationer, hvilket var rigtig positivt.

God snakke og også drillerier mellem kollegaer. Tak for godt samarbejde, og nu går vi i dybden med værdistrømsanalysen.

 

 

 

Morgenstund har guld i mund – Ewers fabrik 2

30. september 2020
Kl. er 4 om morgenen, og vi er mødt ind hos Ewers i Åbenrå.
Der er stille i byen og på havnen, men hos Ewers er der aktivitet, og vi er mødt op for at besøge og opleve natholdet samt overvære overgangen til dagskiftet.
Dagen byder ligeledes på et genbesøg på fabrik nr. 1 i kontrolrummet.
Igen bliver vi mødt af et åbent og samarbejdsvilligt personale – tak for det 🙂