Blog

Lean Praktiker uddannelse hos dlg (hold 3)

11. december 2019
Lean Praktikeren hold 3 er samlet i Vrå, med deltagere fra Århus, Vrå og Tjele.
Værdistrøm er blevet gennemgået ligesom film, analyser og opsamlede data er kigget grundigt igennem. Fabrikken blev besøgt for at se på mulige løsningen m.h.t . skift fra expandat til piller eller den modsatte opgave.
Der ligger både enkle og lidt mere komplekse løsningsmuligheder uden eller med investeringer.
Grupper forsætter med opgaven og bruger SMED, fiskeben, 5 x hvorfor, standard og deres A3. Dejligt at se værktøjerne i brug.

Lean Praktiker uddannelse hos dlg (hold 2)

4. December 2019
Lean Praktikeren hold 2 har været samlet i Spjald, hvor der var gennemgang og snakke om værdistrømme, flow i fabrikken, kommunikation “op\ned” samt på tværs imellem kollegaer, fabrikker, håndværkere m.m.
Der blev vist brug af Lean værktøjer i deres indsats for at finde de rette løsninger og vurdere såvel indsats som udbytte ved de valgte løsninger.
Tavler blev leveret, sat op og taget i brug med en fast struktur for tavlemøder og med fast dagsorden.
Løsningen er allerede implementeret på fabrikken i Skave, i Spjald blev det sat igang på dagen og Randers kommer lige efter nytår.

Lean Praktiker uddannelse hos dlg (hold 1)

27. November og 6. December 2019
Lean Praktikeren hold 1 har været samlet i Kolding af 2 omgange, hvor værdistrøm, analyser og allerede iværksatte tiltag er blevet gennemgået.
En mindre ombygning blev gennemgået, og der var gjort et stort hjemmearbejde m.h.t. priser, løsninger og fysiske tilretninger og muligheder i fabrikken. Der arbejdes videre med løsningen, som kunne give fabrikken et væsentlig løft på 8 ton pr. time.
Virkelig flot arbejde 🙂

CCB Billund AUDIT nr. 2

20. + 21. november 2019

Så var tiden atter inde til at besøge Cargo Center Billund og undersøge om deres fundament stadig stod og om udviklingen var sat i står eller om der var sket forbedringer.
Dag 1 havde vi vendt flowet om ved at starte øverst ved chefen med hans beretninger om Rigets Tilstand og forventninger til auditen, hvorefter vi gik direkte til det operative niveau.
Dag 2 var det så mellemledernes tur, og slutteligt et samlet møde med gennemgang af audit scorerne og det samlede resultatet.

Der var “huller”, der var forbedringer og masser af gode tiltag. Mange gode snakke om korrigerende handlinger, som kan bringe afdelingerne endnu højere op i deres auditering til glæde for det daglige arbejde.

En god oplevelse at få lov at se, at det virker og lever, og at vores værktøj kan bruges til kontinuerlige forbedringer samt holde en proces i gang. Vi har aftalt at vores næste besøg bliver et uanmeldt et af slagsen i 2020.

Observationsaften hos Røde Kro

16. November 2019
En anderledes lørdag… På observations tour på en total udsolgt aften hos Røde Kro i Rødekro, med henblik på at se, føle, lære og få inblik i processerne når det køre på de høje nagler. Efterfølgende skal der nu udarbejdes et oplæg med indsatser, der skal kunne hjælpe med til at effektivisere og forbedre husets afvikling af ofte meget travle processer.
Det var en god oplevelse, og vi glæder os til at præsentere vores oplæg med baggrund i oplevelserne.