Blog

Så gik 3. kvartal hos soXso med flere gode opgaver

3. kvartal i soXso

 

Øglænd DK; vi har fortsat understøttet opgaven mht. at få certificeringen på plads med de krav og ønsker som GE (General Electric) stiller for at godkende Øglænd som leverandør. Det har affødt et par ekstra flows og SOP’s samt et visuelt Change Board med tilhørende set up for sikring af sporing af ændringer dels fra kunden, dels i produktionen.

Alle tiltag er nu klar og i oktober gennemføres en audit med GE, hvor vi forventer at komme igennem nåleøjet.

Der planlægges med en ny intern audit i 4. kvartal, samt har vi lavet et oplæg til en større transformation i produktionen, som starter op i november og skal sikre den fortsatte fremtidige vækst op til 3 år ud i fremtiden.

Opgaven forventes at vare frem til sommer 2023.

 

Cargo Center Billund; her har der været stille i 3. kvartal, men i 4. kvartal skal vi gennemføre en ny audit på hele forretningen, som skal bringe dem videre mod deres mål om at blive et ”Worldclass Handling” – selskab.

 

ZAPP Mobility; her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget.

Vi har arbejdet med salgsprocessen og har dannet en Future State som skal implementeres i 4. kvartal 2022.

 

Årø Vingård; her sidder vi fortsat i deres Advisory Board, hvor der er udarbejdet nye reviderede forretningsplaner, hvor dele af dette er implementeret i sæson 2022.

 

DLG Group IT; vi har fået genvalg til at gennemføre en 2 dages workshop omkring strategi og teambuilding med 110 mand i Tyskland.

Der har været masser af arbejde, først til at forstå deres strategi, samt til at omsætte dette til relevante opgaver og øvelser i forbindelse med workshoppen og deres samling i Damp Resort i Tyskland.

Vi forsøgte via et stjerneløb med masser af sjove øvelser at lege et mindset ind, som er krævet for at arbejde med den nye strategi.

Samlingen er gennemført og alle var mega tilfredse med det set up vi har udarbejdet og gennemført, dejligt med så åbenlyst tilfredse kunder.

 

Haderslev Erhvervsråd; her har vi gennemført en strategi workshop med medarbejdere og bestyrelse, vedr. omsætningen af den nyeste samarbejdsaftale der er indgået med Haderslev Kommune. Arbejdet skulle konkretisere indsatser og handlinger for omsætning af aftalen til virkelige tiltag og handlinger.

 

NYE kunder på vej ind; perioden efter sommerferien har budt på et par besøg hos mulige kommende nye kunder – dels en større metalvirksomhed i Næstved, dels en møbelproducent i Maribo. Begge har fået et oplæg fra os og vi afventer p.t. den endelige afgørelse. Den ene virksomhed har pr. telefon tilkendegivet et ja og den anden vil tidligst blive afgjort tættere på jul 2022.

Vi glæder os og håber på 2 nye kunder i butikken soXso😊

 

Vi nyder hver dag….

Forrygende travlt 1. halvår 2022 i forretningen soXso

Forrygende travlt første halvår i soXso, tak til alle vore kunder for alle de fantastiske opgaver vi har været med til at løse.

 

1. & 2. kvartal 2022

 

TREFOR Elnet, her fik vi afsluttet og afleveret det færdige og bestilte arbejde med at få udarbejdet procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag for hele TREFOR Elnet. Alle filer er overgivet og der er indarbejdet rutiner for fastholdelse og fortsat udvikling med ansvarlige personer, der er blevet uddannet i anvendelsen.

De arbejder nu selv videre med ledelsesdelen og det hele danner grundlag for en certificering i ISO 55000 hos dem.

 

Øglænd DK, vi har løst 2 opgaver hos Øglænd i første halvår.

Vi har udarbejdet et helt nyt layout til produktionen, eftersom at deres vækst har vist et behov for en fordobling af arealet. Dette er blevet etableret og implementeret. Yderligere kundekrav udløste opgave 2, som handlede om at udarbejde kvalitetsmanual, flows, SOP’s med tilhørende beskrivelser og vejledninger for hele produktionsområdet fra råvaren ankommer til færdigvaren er afsendt. Målet er at huset skal APQP4Wind certificeres inden 2022 slutter og dette var første store tiltag i den retning. Der er ligeledes etableret et ledelsessystem med bl.a. KPI-tavle og problemløsnings tavle. Slutteligt er der udarbejdet et AUDIT værktøj og inden juni slutter har vi gennemført 1. AUDIT hos dem.

Vi tror og håber vi kan blive leverandør på næste fase hen imod den endelige certificering.

 

ADAMA Tyskland, hele transformationen vi har været med til hos ADAMA siden marts 2021 holdes i skak og vedligeholdes igennem deres faste struktur og disciplin med KPI-møder i organisationen. Konceptet er blevet afprøvet i 1. kvartal og 2. kvartal med stor succes. Vi har fulgt med på sidelinjen via teams møder og on-site workshops i 1. kvartal, og inden 2. kvartal er afsluttet, har vi atter været på besøg i Køln.

 

Hovmand, den ”midlertidige opgave”, som løb op i 8 måneder som fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM er nu afsluttet og midt i april kunne Preben aflevere nøglerne til en NY Fabrikschef og en NY Supply Chain Manager som blev rekrutteret og ansat.

Vi tror de nu har fundet de rette personer. Pøj, pøj med dette og måske på gensyn til nye opgaver.

 

Cargo Center Billund, her er rejsen fortsat og vi har i april 2022 senest udført en AUDIT på hele deres set up. Vi har et kontinuerligt godt samarbejde med organisationen via disse løbende auditeringer, som skal bringe dem videre mod deres mål om ”Worldclass Handling”. Næste AUDIT er planlagt i 3. kvartal 2022.

 

EWII – Fibernet, har vi genbesøgt og gennemført en gennemgang af deres arbejde med at etablere deres S & OP set up jævnfør den Future State vi fik skabt i en workshop.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisory Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 8 medarbejdere, som skal realisere en omsætning på 60 mio. i år, hvilket svarer til en vækst på 450%.

Vi har gennemført en analyse på nogle enkelte processer, og der er klart et potentiale med at få optimeret og strømlinet alle processer mens tid er. Vi håber på en mulig konsulentopgave i efteråret.

 

KM Afrensning, her sidder vi i deres Advisory Board og vi har fået udarbejdet en helt ny forretningsplan for de kommende år, samt fået opsat et budget som via regnskaberne skal forfølge om forretningsplanen realiseres.

 

Årø Vingård, her sidder vi i deres Advisory Board, hvor der er udarbejdet nye reviderede forretningsplaner for de kommende år. Et nyt spændende område i en helt anden branche.

 

Det har for soXso været et forrygende første halvår og vi nyder at der p.t. er lidt stille. Vi har udnyttet tiden til at være på konferencer og kursus for at få ny viden og inspiration.

Vi kan i vores pipeline se nye og spændende opgaver som sikkert vil fylde kalenderen i efteråret, mere om dette og disse når vi kommer ind i 2. halvår af 2022.

 

Et travlt 4. kvartal hos soXso

4. Kvartal 2021

4. kvartal fortsatte som 3. kvartal – soXso har fortsat travlt og der er mange dejlige opgaver at holde styr på i både ind- og udland.

 

TREFOR Elnet, procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag er hovedfokus her, og det giver mange møder, mange tilretninger og tilpasninger, men opgaven skrider frem, og vi er nu næsten i mål. Inden udgangen af 1. kvartal 2022 er opgaven afleveret og gjort færdig.

Dette skal danne grundlag for en certificering i ISO 55000 hos dem.

 

Fournaise, vi har nu afsluttet fase 1 af implementeringen for en bedre organisationsstruktur og kultur. Kunden og bestyrelsesformanden har udtrykt tilfredshed, og vi har nu sat næste fase på pause, indtil de har deres nye organisation helt på plads.

 

ADAMA Tyskland, KPI grundarbejde er udført og en sikring af, at deres ”Lebensader” lever er gennemført. ADAMAS’ første draft på etablering af KPI’er og deres tavle set up for ugentlige opfølgninger, på afdelingsniveau som på High Level niveau, er etableret og trænet med de respektive ledere.

Konceptet bliver nu afprøvet i 1. kvartal, og dermed får hele huset en ny livsnerve som grundlag for at forfølge og udleve den ønskede Future State.

 

Hovmand, den helt NYE opgave der er kommet til som fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM fortsætter ind i 1. kvartal 2022. Dette klares ved 1-2 dage i Køge ugentligt samt mange mails, telefonsamtaler og teams møder. En opgave som ejeren havde brug for, og en midlertidig løsning, da Preben kender huset.

Der er nu defineret en ny og tydelig profil og arbejdet med at finde den rette fabrikschef i 2022 er iværksat.

Der er udarbejdet et kommende set up for hvordan organisationen skal fungere fremadrettet, hvilket skal sikre færre ansvarsskift i løsning af opgaver og en klar forenkling af strukturen. Dette etableres primo januar 2022.

 

Cargo Center Billund, her er rejsen fortsat, dog har der i perioden været mindre aktivitet.

Vi har haft enkelte tiltag på små forbedringer og har nu planlagt det kommende ½ års aktiviteter. Således fortsætter vi samarbejdet og støtten via løbende auditeringer, som skal bringe dem videre mod deres mål om Worldclass Handling.

 

EWII – Fibernet, en 3 dages intensiv workshop er gennemført og vi fik i samarbejde med en udvalgt gruppe medarbejdere udarbejdet en Future State på deres kommende S & OP set up.

Vi mangler pt. den endelige afgørelse, men vi tror og håber vi må hjælpe med implementeringen, som vil pågå i 1. kvartal 2022.

 

ZAPP Mobility, her sidder vi med i deres Advisery Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 6 medarbejdere i dag, omsætter for 15 mio. i år og planen siger dette skal vækste til 60–70 mio. kr. næste år. Altså bliver der nok at holde styr på.

 

NY opgave hos ”gammel” kunde, hos DLG har vi gennemført en dybere analyse på hele værdikæden fra kundecenter til levering.

Vi har udarbejdet et oplæg til fremtiden omhandlende de opgaver vi ser der skal løses. Dette er modtaget og gennemgået hos kunden og vi afventer p.t. deres endelige beslutning m.h.t. realisering i 1. kvartal 2022.

Vi har ligeledes udarbejdet oplæg til etablering af effektive tavlemøder i deres logistikcenter i Taulov.

 

Nye/”gamle” Kunder/kommende opgaver – velkommen til…

 

Mirit har henvendt sig – de har været kunde hos os længe, og er nu under et NYT automatiserings- og digitaliseringsprojekt. Her skal vi afdække, hjælpe og rådgive dem, således der fortsat er taget højde for LEAN og flow i deres kommende automatiserede produktions set up. Et produktions set up vi i sin tid har hjulpet med at etablere. Dette arbejde pågår i 1. kvartal 2022.

 

KM Afrensning er NY kunde i huset. Dels bliver soXso en del af deres Advisery Board og dels skal vi starte op med at lave en helt ny forretningsplan for de kommende år.

Velkommen til KM Afrensning.

 

Når det nye år starter, skal vi igen opstarte vores aktiviteter hos SKANOL, hvor vi i januar skal besøge dem og hjælpe med deres tavle og KPI set up. Dette skal sikre det aftalte fra vores workshop med dem i 3. kvartal 2021 i Grenaa.

 

Det har for soXso været et forrygende år og det lader til at fortsætte. Vi er taknemmelige for de mange opgaver og kunder vi har og ønsker alle et fantastisk nytår.

 

 

 

 

 

 

Forrygende 3. kvartal hos soXso

3. kvartal er fortsat som 2. kvartal – vi har travlt og der er mange dejlige opgaver at holde styr på i både ind- og udland.

 

TREFOR Elnet, procesbeskrivelser, instruktioner, vejledninger og bilag er hovedfokus her, og det giver mange møder, mange tilretninger og tilpasninger, men opgaven skrider frem.

Dette skal danne grundlag for en mulig certificering i ISO 55000.

 

Vilofoss, har vi afsluttet opgaven som i første omgang gik ud på at optimere lager og logistik i Gråsten og kunden er heldigvis tilfreds. Vi fandt dog en helt anden løsning end ledelsen havde i scopet, hvilket har fået hele værdikæden til at samarbejde og dagligt finde de løsninger der gavner helheden. Der har været opfølgning efter en periode og alle er enige om at løsningen fungerer og kan fastholdes.

PDCA-modellen har her været anvendt for sikring.

 

Øglænd, en ny ekstra opgave omkring kvalitetssikring af en produktserie, hvor der var udfordringer med at sikre en manuel proces. Dette løste vi ved at anvende værktøjet Poke Yoke som er en systematisk måde at tilgå sikring af en manuel proces. Der har været behov for lidt justeringer og tilpasninger, men nu er processen tilfredsstillende tilpasset, så den er håndterbar i produktionen.

 

Fournaise, her er vi på rejsen med en implementering af Future State. Dette pågår i 3. og 4. kvartal med ugentlige opfølgningsmøder og tilpasninger.

 

ADAMA Tyskland, fortsætter vi arbejdet og alle områder er under implementering af Future States og aktiviteter der skal bringe den nye “Lebensarder” (livsnerve) til live, og samtidig skal sikre en vækst på ca. 50 % de kommende år, inkl. en effektivisering på ca. 20%.

KPI’er samt en sikring af at ”Lebensarder” lever er under etablering, og vi tænker at der inden jul er et KPI-rum for ugentlige opfølgningsmøder til sikring af udvikling, og at huset er i kontrol på alle processer.

 

Hovmand, en helt NY opgave er kommet til og Preben er for en periode blevet fabrikschef for Produktionen, IK, Lager og SCM – dette klares ved 1-2 dage i Køge ugentligt samt mange mails, telefonsamtaler og teams møder. En opgave som ejeren havde brug for, og en midlertidig løsning, da Preben kender huset og gerne ville hjælpe.

LEAN opgaven med etablering af et nyt produktionsområde er fortsat, og der kommer en NY opgave med kortlægning af værdikæden fra Salg, Kundeservice til Levering, denne startes op i 4. kvartal.

 

Cargo Center Billund, også her har vi fortsat rejsen sammen, og der har været afholdt AUDIT’s samt har vi tilført Modenhedsmodellen og udarbejdet certifikater til den enkelte afdeling.

Rejsen i løbende at forbedre området er med en ny strategi stadig høj-fokusområde sammen med ønsket om at gå fra Professionel Handling til Handling i Verdensklasse. Vi glæder os til sammen med området at steppe op på udfordringen.

 

EWII – Fibernet, her skal vi udarbejde deres nye S&OP proces og har nu kortlagt denne proces i deres forretningsområde, og skal efter nogle observationsdage udarbejde en drejebog for en intensiv workshop, hvor Future State skal dannes.

Når dette arbejde er gennemført, tror vi på vi må hjælpe med implementering, som vil ske i 1. kvartal 2022.

 

Nye Kunder/kommende opgaver – velkommen til

 

ZAPP Mobility er kommet til, her sidder vi med i deres Advisery Board. ZAPP Mobility, som sælger ladestandere, er på en vild rejse og vækster rigtig meget. De er 6 medarbejdere i dag, omsætter 15 mio. i år og planen siger det skal vækste til 60–70 mio. kr. næste år, så der bliver nok at holde styr på.

 

NY opgave hos gammel kunde, hos DLG er vi under opstart på en ny opgave, som skal binde hele værdikæden sammen fra Kundecenter til Levering.

Vi er startet med analysen og scopet siger, at vi skal have reetableret deres KPI-tavle set up / DASH board for hele deres fælles koordinering på daglig basis. Samtidig skal vi have afdækket forskelle og ligheder mellem DLG og Vilofoss ordrer, da der i 2022 kommer et nyt ERP-system, hvor der er et ønske om ensretning og sikring af optimeringer ved forenkling og ensretning af processen.

 

 

 

 

Et MEGA travlt 2. kvartal – sommerferien kalder lige om hjørnet…

Vi er taknemmelige i soXso over at have haft et forrygende 2. kvartal 2021 med opgaver hos mange forskellige kunder i ind- og udland 🙂

 

TREFOR El-net, har vi for alvor fået startet opgaven med at udarbejde flows og af i alt 41 potentielt afdækkede flows, er vi nu nået til at sammensætte 27 flows som dækker hele forretningsområdet. Disse er udarbejdet med alle medarbejdere, verificeret og nu klar til at blive overdraget.

Vi har typisk haft mandage og tirsdage i Kolding og efter sommerferien fortsætter vi med instruktioner og vejledninger, som alt sammen skal danne grundlag for en mulig certificering i ISO 55000.

 

Vilofoss, har vi arbejdet med optimering omkring lager og logistik i Gråsten, med link til fabrikken i Brædstrup og lageret i Taulov. Her er der udarbejdet en værdistrømsanalyse, lavet interviews og observeret på dag- og aftenholdet. Her fik analyserne i det praktiske miljø os til at foreslå en ændring af opgavens scope, da vi så der var behov for at starte et helt andet sted, dette er godkendt og arbejdet er fortsat.

 

Øglænd, har vi fået kortlagt og designet et nyt lager og produktionsområde. Området er nu bygget om og der er skabt et meget naturligt flow som allerede har vist sin værdi. Ligeledes er der indarbejdet visuelle effekter med opmærkning og styringstavler. Vi har efterfølgende fået en ekstra opgave omkring kvalitetssikring af en produktserie.

 

Fournaise, har vi kortlagt alle administrative processer, afdækket potentialer og lavet et oplæg til bestyrelsen og direktøren omkring de forandringer, vi ser, der kan bringe dem i mål med det de ønsker.  Bestyrelsen har møde i uge 27 og herefter forventer vi at få lov til at implementere og sikre, at de kommer i mål.

 

ADAMA Tyskland, er fortsat med arbejdet og alle områder har fået udarbejdet Future States og aktiviteter der skal bringe den nye “Lebensarder” (livsnerve) til live, og samtidig skal sikre en vækst på ca 50 % de kommende år, inkl. en effektivisering på ca. 20%. Vi har afholdt 2 x workshops i maj og juni og vi ved allerede nu, at samarbejdet forsætter, og det glæder vi os til.

 

Hovmand, vækst på et produkt gør at vi nu atter er involveret i at udbygge og optimere produktet GO-Lift. Her er der lavet tidsstudier, design af nyt produktionslayout og dernæst har der været masser af møder med leverandører til arbejdsborde, kraner og reoler. Vi forventer at det nye område er etableret i august 2021.

Pallelageret skal ligeledes have et løft, for at optimere antallet af varianter samt er der udarbejdet oplæg til nyt layout på området.

Der er kommet en del nye medarbejdere og der er afholdt et LEAN basis træningsforløb for alle, således de forstår produktionsmetoderne.

 

Cargo Center Billund, har vi fortsat rejsen sammen, og der har været afholdt AUDIT’s , samt har der været afholdt en workshop, hvor der blev lavet en ny plan frem mod 2024 m.h.t. udviklingen af området, og AUDIT værktøjet udvides med endnu et område man ønsker at lade sig målt på, nemlig “ledelse”.

 

Nye Kunder – velkommen til

 

BioRefine, har vi deltaget i opstart af en ny fabrik, hvor personalet for første gang var samlet til workshop. Her handlede det om LEAN, KPI’er og visuelle effekter som skal understøtte deres rejse.

 

EWII – Fibernet, skal vi understøtte deres S&OP proces og er derfor blevet bedt om hjælp til opstart af en analyse og en kortlægning af området, for derefter at definere præcis hvad (og hvordan) vi ser, der skal til for at få etableret denne proces i deres forretningsområde.

 

SKANOL, skal vi til en start samle hele chefteamet til læring og leg omkring LEAN, KPI’er og fællesskaber, således de endnu bedre kan spille hinanden gode.

SKANOL har fået ny CEO og holdet har brug for at finde en fælles vej sammen.

 

Lidt stemning fra vores mest “eksotiske” tur (Köln) i en endnu berørt Corona-tid: