Blog

Hovmand på Lean træning

28. og 29. Januar 2019
2 dage med træning, indsigt og forståelse via vores “Lean besætningsmedlem” træning, som introducerer til Lean basis viden.
Der blev lavet værdistrømsanalyser, arbejdet med KPI’er og tavlemøder. Ligesom Lean principper og værktøjer blev trænet og afprøvet i praksis.
Der er og var mange indbyggede elementer som direkte kan overføres til Hovmand produktionen og som derfor kan indarbejdes i det nye produktionsflow, der skal etableres når der flyttes til Køge.
En fantastisk referenceramme til direkte brug i næste uges arbejde med at definere fremtidens produktion hos Hovmand.
Tak til engagerede medarbejdere der i løbet af forløbet løftede sig og kunne se mulighederne.

Atter på farten med SB Tømrer

25. januar 2019
Endnu en dag hvor solen ikke var stået op, men hvor vi fik fornøjelsen af at se opstart og to arbejdspladser hos et par af SB Tømrers kunder.
Først et hus hvor der i flere rum skulle sættes lofter op, og derefter et større sommerhus projekt.
Gode oplevelser, gode snakke og en indsigt i deres hverdag og arbejdslivet hos SB Tømrer.

Field Work hos SB Tømrer

22. januar 2019

Tidlig op og ud i kulden… For at forstå en håndværkers hverdag tog vi med SB Tømrerne ud på deres arbejdspladser. Vigtige input og gode snakke til det videre arbejde.

Opstart hos lokal Tømrer – SB Tømrer Haderslev

17. januar 2019
Opstart hos SB Tømrer med et medarbejdermøde og introduktion til Lean og de kommende analyse dage, således vi kan vurdere, om der er indsatser der kan optimere hverdagen hos dem.
Vi fik ligeledes lavet en værdistrøm som det ser ud i dag, på alt det der foregår på kontoret.
Næste uger vil vi komme med ud på udvalgte byggepladser, hvorefter vi laver et oplæg til virksomheden, med vore tanker på indsatser. Spændende med indblik hos en lokal tømrervirksomhed. Tak for jeres åbenhed.

Videre hos Hovmand i Sorø…

8. + 9. og igen 14. + 15. Januar 2019
Så er alle områder beskrevet i værdistrømme. Rimelig groft og alligevel detaljeret nok til at kunne anvendes til indsigt, overblik og viden om muligheder. Medarbejderne har været meget åbne og ærlige, og der er kommet mange byggesten på bordet der kan arbejdes videre med.
Det nye domicil har været besøgt og byggeplaner er gennemgået, og vi er blevet bevidst om alle de detaljer der skal håndteres, vurderes og tages stilling til.
Konkrete tidsstudier er påbegyndt og kommer til at danne grundlag for hvordan Future State kunne blive, og med udgangen af januar skulle de første drafts på potentialer kunne være tilstede.
De kommende produktions lokaler i Køge
VSM på tavlen.
Bagsiden af tavlen er også fyldt 😉