Røde Kro – Future State & Handleplaner

11. marts 2020 
Yderligere 3 værdistrømme blev dannet med potentialer samt handleplaner for hvornår ændringerne er gennemført.
Ialt er der udarbejdet 11 værdistrømme med handleplaner hos Røde Kro. Der er fundet næsten 150 ideer til forbedringer og en stor del af disse bliver til virkelighed de kommende måneder.
Det bliver spændende at følge med i processen, når der skal følges op i slutningen af april.