Lean Praktiker uddannelse hos dlg (hold 2)

4. December 2019
Lean Praktikeren hold 2 har været samlet i Spjald, hvor der var gennemgang og snakke om værdistrømme, flow i fabrikken, kommunikation “op\ned” samt på tværs imellem kollegaer, fabrikker, håndværkere m.m.
Der blev vist brug af Lean værktøjer i deres indsats for at finde de rette løsninger og vurdere såvel indsats som udbytte ved de valgte løsninger.
Tavler blev leveret, sat op og taget i brug med en fast struktur for tavlemøder og med fast dagsorden.
Løsningen er allerede implementeret på fabrikken i Skave, i Spjald blev det sat igang på dagen og Randers kommer lige efter nytår.