AUDIT for første gang i Cargo Center Billund

19. sept. 2019

Så kom prøven for Cargo Center Billund og for os! Efter et vel gennemført forløb i første halvår 2019 omkring “Proffessionel Handling” indeholdende standardiseringer af flows, nedrulning af strategiplaner, indkøring af KPI’er og tavlemøder samt udarbejdelse af et formelt AUDIT værktøj, blev der gennemført den allerførste AUDIT i CCB.
Waoo, det holdt! Områderne var velforberedte og på trods af at enkelte elementer var gået lidt i stå, var det en vellykket første gang, som gav et klart indtryk af hvad en AUDIT kan – nemlig hjælpe til at holde området på sporet samt sætte en retning for videre tiltag, der kan bringe dem op på et højere niveau.
Næste AUDIT gennemføres ultimo november, hvor vi derefter kommer ind i kvartalsvise frekvenser.
Spændende dag for alle involverede 🙂