Hovmand – KAIZEN BLITZ

9. og 10. september 2019
Så skal GO – Lift området intensivt under behandling – en såkaldt KAIZEN BLITZ.
Området blev ryddet, og genopbygget påny som en mini U-Celle med fokus på optimalt flow og balancering.
Der var drøftelser, flytninger, løbende justeringer og sidst på dag 1 en gennemgang af de enkelte deloperationer en efter en. Dag 2 blev der startet op i den nye celle med en ordre, og knoklet på i henhold til nyt set up.
Uge 37 bruges nu til test og indkøring, og den 16. september evalueres der og korrigeres om nødvendig.