Hovmand – fremtidigt fysisk produktionslayout

18. – 20. Februar 2019
3 dage med tegnearbejde, tanke-virksomhed og design af et layout, der skal kunne leve op til  fremtidens værdistrømsanalyse.
Der blev arbejdet med flere versioner, holdt møder med medarbejdere, målt op og vurderet, således at vi til sidst stod med en version 5,  som vi alle er tilfredse med.
Denne arbejder vi nu videre med, og der blev også plads til forhandlinger med mulige leverandører af nyt inventar til den nye fabrik.