Videre hos Hovmand i Sorø…

8. + 9. og igen 14. + 15. Januar 2019
Så er alle områder beskrevet i værdistrømme. Rimelig groft og alligevel detaljeret nok til at kunne anvendes til indsigt, overblik og viden om muligheder. Medarbejderne har været meget åbne og ærlige, og der er kommet mange byggesten på bordet der kan arbejdes videre med.
Det nye domicil har været besøgt og byggeplaner er gennemgået, og vi er blevet bevidst om alle de detaljer der skal håndteres, vurderes og tages stilling til.
Konkrete tidsstudier er påbegyndt og kommer til at danne grundlag for hvordan Future State kunne blive, og med udgangen af januar skulle de første drafts på potentialer kunne være tilstede.
De kommende produktions lokaler i Køge
VSM på tavlen.
Bagsiden af tavlen er også fyldt 😉