KPI’er hos Cargo Center Billund – hvilke skal vi vælge og hvilke er vigtige for os?

12. februar 2018
Ledergruppen med ansvar for terminalen i Cargo Centeret er samlet for i fællesskab at udvælge og få dannet et første draft på hvilke KPI’er der er vigtige til styring og kontrol af om tingene fungerer som planlagt i området.
De første er nu udvalgt og de bliver defineret mht hvad, hvordan og hvorfra de kommer. Tallene hentes frem historisk, således vi til næste samling kan få dannet grundlaget for målinger og styring fremad, samt fastsætte målene for KPI’erne.
Inspiration til design blev vist og næste gang defineres dette ligeledes.