HaGe centralt tavlerum version 2.0

23. Januar 2018
Opfølgning hos HaGe i deres centrale tavlerum med nye regler og nye KPI’er.
En god oplevelse, med langt mere fokus på proaktive tiltag for at komme i mål med de områder der kræver en ekstra indsats. Det tyder på, at vi er kommet på rette vej. De sidste områder vil være på plads senest 1. marts, således rummet er komplet for hele koncernen.