Opfølgning på Lean Point 2.0 i Vrå og Randers

7. December 2017
Sidste planlagte dag for at sikre at de nye tavler anvendes og bruges optimalt.
Vrå havde fuld styr på det og er godt kørende. I Randers var der et par justeringer og tilretninger, som ledelsen efterfølgende har til opgave at følge op på.
4 fabrikker i DLG har nu fået det nye tavle setup etableret, og øvrige fabrikker er planlagt til 2018.