Handleplaner og KPI ved HaGe Logistik

21. juni 2017 
Logistik i HaGe samlet igen for at få konkretiseret alle ideer fra Future State til opgaver med ansvarlige og terminer for gennemførelsen.
Handleplanerne indeholder ligeledes nye KPI’er som indarbejdes i deres nuværende tavlemøde struktur. På denne måde bliver der på ugentlig basis fulgt op på realiseringen af handleplaner og resultater af indsatsen.