Future State hos Polnovakia Agrar i Slovakiet

5. – 8. juni 2017

2 fabrikker, 2 handleplaner og fremtiden for visuel management fra det operative til det strategiske niveau udarbejdet.
Tre hektiske dage med dannelse af fremtiden og planer for omsætning af de satte mål pr. fabrik til realistiske handleplaner. Dette blev gennemført på sprogene dansk, engelsk og slovakisk i en dejlig stor blanding i løbet af dagene.
Der var tilfredshed hele vejen rundt og langt de fleste tiltag kan på forholdvis kort sigt omdannes, således at de satte mål på 25-30 % kapacitetsforøgelse og dermed tilsvarende effektivitetsforøgelse kan realiseres.
Det er aftalt, at vi i efteråret tager et genbesøg for at få fulgt op på realiseringen.
Future State over de to fabrikker
Visuel management